Kaip BNS sakė prezidento patarėja teisės klausimais Ona Buišienė, prezidentas taip pat pasirašė ratifikacinį raštą dėl šios sutarties, kuriame sakoma, kad ši sutartis "bus nenukrypstamai ir sąžiningai vykdoma".

Ratifikaciniai raštai bus saugomi Jungtinių Tautų sekretoriate.

Sutartis ratifikuota, atsižvelgiant į gegužę surengto referendumo rezultatus. Gegužės 10-11 dienomis surengtame referendume už narystę ES pasisakė 91 proc. balsavusiųjų.

Šalies narystė ES buvo vienas svarbiausių strateginių užsienio politikos tikslų, kuriuos įgyvendino įvairios politinės pakraipos Vyriausybės. Lietuva paraišką įstoti į ES įteikė 1995 metais.

Seimui ratifikuoti buvo pateiktas beveik 4,8 tūkst. puslapių dokumentų paketas.

Be pačios stojimo sutarties, pakete yra ir kiti dokumentai, nustatantys pereinamojo laikotarpio išlygas bei ES įsipareigojimus, tarp jų - dėl finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir Rusijos piliečių tranzito į Kaliningrado sritį tvarkai įgyvendinti.

Balandžio 16 dieną Atėnuose 15 ES narių ir 10 stojančiųjų šalių pasirašyta sutartis įsigalios, kai jai pritars visų 25 šalių parlamentai.

Iš ES narių sutartį jau ratifikavo Danijos ir Vokietijos parlamentai, iš stojančiųjų valstybių - Kipras, Malta, Čekija ir Lenkija.

Lietuva ES nare taps 2004 metų gegužės 1-ąją.