Kitose Baltijos šalyse šie skaičiai gerokai didesni: Latvijoje - 75,8, Estijoje - 80,9.

Kitoje kaimynėje Lenkijoje 2001-aisiais užregistruota tik puspenkto naujo susirgimo sifiliu ir gonorėja šimtui tūkstančių gyventojų, ir tai yra vienas žemiausių rodiklių pokomunistinėje Europoje. Dar mažiau naujų susirgimų šiomis ligomis užregistruota Albanijoje (0,5), Kroatijoje (1,1) bei Makedonijoje (1,4).

Tuo tarpu rytinė Lietuvos kaimynė Baltarusija naujų susirgimų sifiliu ir gonorėja skaičiumi 2001-aisiais gerokai lenkė Baltijos šalių rodiklius - 158,5 šimtui tūkstančių gyventojų.

Dar daugiau naujų susirgimų šiomis ligomis buvo užregistruota Rusijoje - 252 šimtui tūkstančių gyventojų. Pagal naujų susirgimų lytinėmis ligomis skaičių Rusija yra trečia pokomunistinėse šalyse po Kirgizijos (270,8) ir Kazachstano (315,5).