Pirmiausiai atsidarykite tinklapį www.delfi.lt.

Po to, jei naudojate “Internet Explorer” naršyklę, spauskite meniu punktą “Tools”, pasirinkite “Internet Options”. Atsidariusiame lange, skiltyje “General”, suraskite lauką pavadintą “Address”, ir paspauskite prie jo esantį mygtuką "Use Current".

Jei naudojate “Netscape Communicator”, pasirinkite meniu punktą “Edit”, jame suraskite “Preferences”. Kairėje pusėje pasirinkite “Navigator”, ir prie grafos “Location” paspauskite mygtuką “Use Current Page”

Su informacinėmis technologijomis bei internetu susijusius klausimus siųskite adresu QA@delfi.lt.