Kaip pranešė URM Spaudos skyrius, Lietuvos Vyriausybės atstovo Konvente URM sekretoriaus Ryčio Martikonio teigimu, Konstitucinės sutarties projekte pateikti tikslai, vertybės ir principai yra tie patys, prie kurių Lietuva prisijungs pasirašydama Stojimo į ES sutartį.

"Liekant kelioms savaitėms iki Stojimo sutarties pasirašymo pasisakome už tai, kad visa ES sutarčių sistema keistųsi laipsniškai ir nuosekliai. Būsimoji Konstitucinė sutartis reikš naują ES raidos etapą, o ne naujo darinio Europoje sukūrimą", - pabrėžė R.Martikonis.

Pasak jo, Konstitucinės sutarties projekte galima pastebėti ir tam tikras naujoves - šiuo metu galiojančios sutartys sujungiamos į vieną dokumentą, Sąjunga įgauna vieningo juridinio asmens statusą, išnyksta vadinamųjų "ramsčių" struktūra.

URM sekretoriaus tvirtinimu, į Konstitucinę sutartį įtraukiama ir ES pagrindinių teisių chartija, todėl ji tampa teisiškai privaloma.

R.Martikonio nuomone, taip pat labai svarbu, kad piliečiai būsimosios Konstitucinės sutarties projekte aiškiai matytų, jog Europos Sąjunga yra valstybių ir piliečių, nusprendusių kartu įgyvendinti kai kurias savo suverenias teises, sąjunga.

"Visas Europos Sąjungos galios yra iš jos valstybių narių. Europos Sąjunga turi tik tiek galių, kiek jų suteikia šalys narės", - įsitikinęs diplomatas. Lietuvos atstovų Konvente teigimu, viena pagrindinių Europos Sąjungos puoselėjamų vertybių turi būti valstybių narių ir piliečių lygybė.

Be R.Martikonio Lietuvai Konvente atstovauja Lietuvos misijos prie Europos Bendrijų vadovas Oskaras Jusys bei Seimo nariai: socialdemokratas Vytenis Andriukaitis, liberalas Algirdas Gricius, socialliberalas Gintautas Šivickas ir liberaldemokratas Eugenijus Maldeikis.

Konventas dėl ES ateities darbą pradėjo 2002 metų vasarį ir tęs iki šių metų vasaros. Iki birželio mėnesio tikimasi paruošti ES Konstitucinės sutarties projektą. Galutinius sprendimus dėl ES reformų priims šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje prasidėsianti Tarpvyriausybinė konferencija.

Lietuva tikisi tapti pilnateise ES nare 2004 metų pavasarį. Šiemet gegužės 10-11 dienomis Lietuvos gyventojai balsuos referendume dėl stojimo į ES.