"Išsirinkime prezidentą pirmajame rinkimų ture ir ramiai švęskime Kalėdas", - rašoma antradienį paskelbtame pareiškime, kurį pasirašė dvylika mokslo ir kultūros veikėjų, tarp kurių yra rašytojas Jonas Mikelinskas, architektas Algimantas Nasvytis, Vilniaus Dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis, kardiochirurgas Vytautas Sirvydis.

"Kalėdos, Lietuvos žmonių švenčiamos kartu su naujai išrinktu prezidentu, būtų valstybės stabilumo ir solidumo ženklas", - pažymi jo autoriai.

Prezidento rinkimai vyks gruodžio 22 dieną. Jeigu nė vienas kandidatas nesurinks daugiau kaip pusės balsų, sausio 5 dieną bus rengiamas antrasis prezidento rinkimų turas, kuriame varžysis du daugiausia balsų gavę kandidatai. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip trečdalį visų rinkėjų balsų.

Anot visuomenės apklausų, V.Adamkus populiarumu gerokai lenkia kitus prezidento posto siekiančius 16-ka kandidatų, tačiau jam gali nepakakti balsų laimėti pirmajame ture.

Pareiškimo autoriai paragino Lietuvos centro sąjungos (LCS), Lietuvos liberalų sąjungos(LLS) ir politinės partijos "Lietuvos krikščionys demokratai" lyderius Kęstutį Glavecką, Eugenijų Gentvilą ir Kazį Bobelį atsiimti savo kandidatūras dabartinio šalies vadovo V.Adamkaus naudai, padidinant jo pergalės pirmajame ture galimybę.

Tačiau kandidatams net ir atsiėmus savo kandidatūras, jų pavardės jau negalės būti išbrauktos iš balsavimo biuletenių. Savo kandidatūras jie galėjo atsiimti iki lapkričio 22 dienos, kai buvo skelbiamas galutinis kandidatų į prezidentus sąrašas.

Savo ruožtu, jie kreipiasi į V.Adamkų po rinkimų "imtis iniciatyvos vienyti Lietuvos centro ir dešinės politines jėgas", kaip, pasak laiško autorių, tai padarė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis premjeras Algirdas Brazauskas telkdamas kairiąsias partijas.

Tačiau Lietuvos Konstitucija draudžia prezidentui dalyvauti politinių partijų veikloje.

V.Adamkus prieš 2000 metų Seimo rinkimus rėmė centro ir dešinės partijų Naujosios politikos koaliciją, o vėliau jos atstovams pavedė sudaryti Vyriausybę, tačiau pastaroji dėl partnerių nesutarimų po metų žlugo.