Iš viso pagal VRK patvirtinus sąrašus jūroje galės balsuoti 818 iš 2,7 mln. užregistruotų rinkėjų.

Balsavimas laive vyksta, jeigu laivas ne mažiau kaip prieš 5 dienas iki rinkimų išplaukia iš Lietuvos uosto ir negrįžta iki rinkimų dienos arba jei yra kitų aplinkybių, dėl kurių turintis teisę rinkti laivo įgulos narys ar keleivis negali balsuoti savo rinkimų apylinkėje, paštu ar diplomatinėje atstovybėje.

Prezidento rinkimai vyks šį sekmadienį, balsavimas paštu prasidėjo antradienį.

Sekmadienį vyks ir savivaldybių tarybų rinkimai, tačiau įstatymas nenumato galimybės juose dalyvauti rinkėjams, išvykusiems iš šalies.