Nuo 1999 dirba Molėtų krašto muziejaus skyriaus vedėju. Nuo 2006 yra Varšuvos Jogailos universiteto Religijotyros Instituto doktorantas. Mokslinių tyrinėjimų sritis – kultūrinė astronomija, etnoastronomija, religijotyra. Minėtomis temomis paskelbė 40 mokslo straipsnių. Nuo 1994 yra Tarptautinės kultūrinės astronomijos organizacijos SEAC (Société Européene pour l’Astronomie dans la Culture) narys, nuo 2003 šios organizacijos viceprezidentas.

Nuo 2005 tarptautinės organizacijos ISAAC (the International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture) Tarybos narys. Lietuvių etninės kultūros draugijos ir Aukštaitijos Etninės kultūros globos tarybos pirmininkų pavaduotojas.

Nemažai dėmesio skiria etninės kultūros bei etnoastronomijos populiarinimui. Yra paskelbęs virš 200 mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose leidiniuose. Laisvalaikiu įvairiems leidiniams rašo publicistinius straipsnius, recenzijas, retkarčiais ir kūrinius vaikams.