Bet kokiu atveju, tokio daikto, kaip dabartinis “Lietuvos aidas” Lietuvoje dar niekada nebuvo. Tikriausiai ir kitose šalyse sunkiai rastume leidinį, panašų į “Lietuvos aidą”. Jis tiesiog unikalus avangardinis reiškinys, kuriame dera rašiniai apie grybus bobausius ir apie astronomiją, 1935 m. Antano Smetonos kalbos ir šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Pilvelio pamąstymai apie gyvenimą, Sąjūdžio veikėjų atsišaukimai ir kažkokie susirašinėjimai bei atsirašinėjimai.

Kadangi sunku paaiškinti, kas yra “Lietuvos aidas” ir kokį jis poveikį turi skaitytojams, prasmingiausia būtų tiesiog pateikti keletą ištraukų iš šio leidinio, kad kiekvienas skaitytojas susidarytų savo nuomonę:

2002 m. gegužės 8 d., pirmas puslapis, pagrindinis rašinys:

“Vakar Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir būsimasis kandidatas į Lietuvos prezidentus Algirdas Pilvelis kartu paminėjo spaudos dieną. “Lietuvos aido” vyriausiasis redaktorius su prezidentu susitarė artimiausiu metu parengti aktualų interviu dienraščio skaitytojams. Taip pat V.Adamkus su būsimuoju kandidatu į Lietuvos prezidentus A.Pilveliu nepabūgo nusifotografuoti, nes, jo manymu, “Lietuvos aidas” yra vienintelis aktualus šalies dienraštis, ugdantis Lietuvos piliečius tautiškumo dvasia ir propaguojantis sveiką gyvenimo būdą bei puoselėjantis valstybingumo tradicijas…”

2002 m. gegužės 2 d., pirmas puslapis, pagrindinis rašinys:

“Šiandien – dvieji metai, kai “Lietuvos aidui” vadovauja Algirdas Pilvelis”.

2002 m. balandžio 30 d., pirmas puslapis:

“Dar kartą reikalaujame – grąžinkite Lietuvos himną. Be jokio rimtesnio motyvo, be išansktinės klausytojų apklausos Lietuvos radijas iš programos, tarsi kokį nereikšmingą intarpą, išbraukė Lietuvos himną rytais. Radijo klausytojai, kaip girdėti iš to paties radijo bei priekaištų spaudoje, atkakliai reikalauja, kad himnas ir vėl skambėtų ir rytais, tačiau priešinimasis – dar atkaklesnis...”

7 psl.

“2002 m. Lietuvoje – padidinto jautrumo zona. Tęsiame diskusiją, kokie politikos principai šiuo metu vyrauja Lietuvoje. Apie tai kalbasi “Lietuvos aido” politikos apžvalgininkas Jonas Patriubavičius ir šio laikraščio vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis…”

2002 m. gegužės 4 d., 7 puslapis:

“Tęsiame diskusiją, kokie politikos principai šiuo metu vyrauja Lietuvoje. Apie tai kalbasi “Lietuvos aido” politikos apžvalgininkas Jonas Patriubavičius ir šio laikraščio vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis…”

2002 m. gegužės 7 d., pirmas puslapis:

Prierašas po pagrindine nuotrauka: “Algirdas Pilvelis. Paskutinės karvutės paskutinė kelionė Užupiu (1969)”

5 psl.:

“Dienraščio redaktorius pasiūlė man ką nors parašyti apie įtarimą – “Ar išties lietuvių stuburai nėra sulaužyti?” … Aš prisiminiau, kad šia tema lyg ir buvome pradėję didelį pokalbį apie 1992 – 1993 metus… Paskui pritrūkome parako, paskui mus laiko vėjai blokštelėjo kažin kurion pusėn…”

2002 m. balandžio 10 d., pirmas puslapis:

“Prieš kelis mėnesius “Lietuvos aido” vyriausiasis redaktorius susitiko su vidaus reikalų ministru Juozu Bernatoniu, kuris teigė turįs informacijos, kad kai kuriuose sostinės policijos komisariatuose dirbama aplaidžiai ir neūkiškai. Vakar “Lietuvos aido” vyriausiojo redaktoriaus iniciatyva buvo apsilankyta kai kuriuose policijos komisariatuose ir pasidomėta jų būkle. Paaiškėjo, jog sostinės 3-iasis policijos komisariatas yra ypač apleistas. Vos žurnalistams įėjus į vidų, į akis krito skurdi netvarka ir neūkiškumas. “Lietuvos aido” žiniomis, tai blogiausiai besitvarkantis policijos komisariatas Vilniuje, o gal ir Lietuvoje. “Lietuvos aido” žiniomis, 3-iojo policijos komisariato buvęs vadovas Henrikas Surovičius nesirūpino nei policijos pareigūnų, nei kabinetų išvaizda bei darbo aplinka”.

Kiti nepakartojami straipsniai:

“Tautiškoji mintis – kelias ateitin” – prezidento A.Smetonos 1935 m. kalba

“Graikiškų riešutų sirupas daro stebuklus”

“Šis tas apie džiazą…”

“Aštuoniasdešimtasis gimnazijos jubiliejus”

“Eglė prie Barboros Radvilaitės ežero” – girios vartus atvėtus

“Raistų tilvikėlio – tikučio žvaigždė” – raisto žydėjimas

“Šlapimo nelaikymas”

“Baltamiškio istorijos. Ežys, gyvatė ir didysis netikėtumas”

“Aloyzo Sakalo pareiškimas”

“Biržų miškininkų lobis”

“Aukščiausiojo teismo pirmininko V.Greičiaus pareiškimas visuomenei”

“Baltamiškio istorijos. Voveraitės pupos šokis”

“Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus Alfonso Svarinsko atviras laiškas premjerui A.M.Brazauskui”

“Raisto dvasios Perkūno oželių saloje”