Atsisveikinti su a. a. Pranu Grušu bus galima rugpjūčio 16 d., trečiadienį, nuo 12 iki 21 val. ir rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 12 val. Vilniaus vyskupų namuose (Šventaragio g. 4, Vilnius).

Velionio kūnas išlydimas ketvirtadienį 12 val. į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčią, kur 13 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Amžinojo poilsio velionis atguls Verkių kapinėse, šalia šią vasarą iškeliavusios žmonos Marytės.

Vilniaus arkivyskupijos puslapyje rašoma, kad G. Grušo tėvai buvo išskirti karo metu ir net dvyliką metų nieko nežinojo vienas apie kitą.

„Tai, kad gi­miau, ga­li­ma lai­ky­ti tam ti­kru ste­buk­lu. Mano tėvai buvo išskirti karo metu, tėtis atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, o mama su mano seserimi liko Lietuvoje. Dvylika metų jie nieko nežinojo vienas apie kitą: ar yra gyvi, ar žuvo per karą. Nepaisant to, liko vienas kitam ištikimi. Sužinoję, kad abudu yra gyvi, sugebėjo gauti leidimą vėl būti kartu. Mama ir sesuo buvo JAV departamento sudarytame išskirtų šeimų sąraše, o kai viceprezidentas Ričardas Niksonas apsilankė pas Nikitą Chruščiovą, geradarystės gestą atlikęs N. Chruščiovas leido 200 šeimų vėl susijungti. Taip 1960-aisiais mama su mano seserimi išvyko iš Lietuvos į JAV, 1961 m. gimiau aš“, - pateikiamas toks Arkivyskupo G. Grušo pasakojimas apie tėvus.

Arkivyskupo mama, Marytė Grušienė, mirė šių metų birželio 22 dieną.