Valstybinei augalininkystės tarnybai ūkininkai apie planus auginti pluoštines kanapes praneša, kai tik įsigyja sėklą. Ar ji atitinka keliamus reikalavimus, vykdomos patikros. Pluoštinių kanapių augintojai Augalininkystės tarnybos specialistų dėmesio sulaukia ir šiuos pasėlius deklaravus, rašoma pranešime.

Pradėjus tikrinti iš ŽŪIKVC gautus duomenis apie deklaruotus pluoštinių kanapių plotus ir buvo nustatyta, kad ūkininkai šiuos pasėlius deklaravo kaip žaliąjį pūdymą. Kadangi taip daryti nebuvo galima pluoštinių kanapių augintojai šias kultūras deklaravę kaip pūdymą (PDŽ), turėtų kuo skubiau (iki liepos 8 d.) atlikti pakeitimus deklaracijoje ir deklaruoti pasėlį, kaip pluoštines kanapes. Tai reikia padaryti vadovaujantis Pluoštinių kanapių įstatymo 3 str. 3 dalimi, kur nurodyta, kad pluoštinių kanapių augintojai privalo deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius nesvarbu, kokiais tikslais jie jas augina. Kadangi Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 5.4.2. papunktyje nėra apibrėžta, kokie konkretūs augalai gali būti auginami žaliajame pūdyme, atsižvelgiant į specifinius reikalavimus, nurodytus Pluoštinių kanapių įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, pluoštinės kanapės privalo būti deklaruojamos KAN (Pluoštinės kanapės) kodu. Nesilaikant šių reikalavimų taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 341 str.