O vilkų veikiausiai nebus leidžiama sumedžioti daugiau todėl, kad šiemet nebuvo įmanoma suskaičiuoti, kiek jų realiai yra iš viso, mat žiema buvo be sniego, tad medžiotojams atlikti vilkų apskaitą, pagal kurios duomenis ir suteikiami sumedžiojimo limitai, buvo labai sudėtinga.

10 vilkų šeimų

„Medžiotojai norėjo ir turėjo atlikti kuo tikslesnę stambiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių) apskaitą.

Vilkų apskaita atliekama pagal pėdsakus sniege ir kuo tiksliau suskaičiuojamos vilkų šeimos. Tai lemia vilkų sumedžiojimo limitus.

Šiais metais, neatlikus tikslios vilkų apskaitos, nėra ko tikėtis vilkų sumedžiojimo limitų padidinimo.

Pagal pateiktus medžiotojų kolektyvų apskaitos duomenis, šiuo metu Kėdainių rajono miškuose suskaičiuojama nuo 30 iki 50 vilkų. Jie sudaro 10 vilkų šeimų“, – dėstė Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Lionius Stanevičius.

Skaičiavo kitaip

Kiekvienais metais Kėdainių rajono medžiotojai atlieka skaičiavimus ir pateikia informaciją, kiek medžiojamų gyvūnų gyvena mūsų rajone. Tačiau šie metai buvo išskirtiniai, mat dėl išskirtinai šiltos ir besniegės praėjusios žiemos nebuvo sąlygų atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege, kaip to reikalauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės. Tačiau medžiotojai duomenis rinko kitais būdais – stebėdami populiacijas, fiksuodami vaizdus stebėjimo kameromis ir kt.

„Šiemet buvo pirmi metai, kai žvėrių apskaita buvo atliekama stebint žvėrių populiacijas ar užfiksuojant juos kameromis.

Pagal atliktus medžiotojų kolektyvų žvėrių apskaitos duomenis, žvėrių sumažėjimo nėra lyginant su 2019 metais“, – informavo L. Stanevičius.

120 vilkų sumedžiojimo limitas

2019 metų spalio 15 dieną prasidėjo vilkų medžioklės sezonas, kuriam Aplinkos ministerija patvirtino 120 vilkų sumedžiojimo limitą. Šių metų limitas – dešimčia didesnis nei pernykštis ir dvigubai didesnis nei užpernykštis.

Kėdainių rajone šių metų vilkų medžioklės sezoną buvo nušauti 5 pilkiai.

Įvertina situaciją

Aplinkos ministerija vilkų medžioklės limitą nustato įvertinusi vilkų apskaitos rezultatus, visus metus renkamus duomenis apie vilkus ir mokslinius tyrimus.

Vilkų apskaitą atlieka medžiotojai, o analizuoja ir apibendrina Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai. Visus metus registruojamus pranešimus apie pastebėtus vilkus ar jų veiklos žymes, taip pat ir papjautus gyvulius, pateikia visuomenė.

Vylėsi didesnės kvotos

Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas L. Stanevičius tikėjosi, kad dar šiemet vilkų medžioklės kvota bus padidinta.

Pasak pirmininko, medžiotojai labai dažnai pastebi vienišus, nuo gaujos atsiskyrusius vilkus, kurie yra patys pavojingiausi, mat jie po truputį praranda baimės jausmą ir eina vis arčiau žmogaus. Užkietėjusio medžioklės specialisto teigimu, Kėdainių rajone praėjusių metų pavasarį buvo suskaičiuota apie 50 vilkų, tačiau atsivedus jauniklius jų skaičius galėjo patrigubėti.

Ne vienas medžiotojas yra teigęs, kad Kėdainiuose vilkų populiacija yra bene didžiausia visoje Lietuvoje.