Preliminariais Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, galimybe gauti šią paramą nusprendė pasinaudoti 121 pareiškėjas. Fiziniai asmenys pateikė 118 paraiškų, juridiniai asmenys – 3 paraiškas, rašoma Žemės ūkio ministerijos pranešime.

Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 1 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 517 948 Eur, t. y. daugiau kaip pusę visos šiam paraiškų surinkimo etapui skirtos sumos. Taigi, visiems pareiškėjams, teikusiems paraiškas, paramos pakaks.

Gauti paramą, siekiančią iki 5 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, panoro pareiškėjai iš visų šalies savivaldybių, kuriose esančių sklypų savininkai, kaip numato priemonės įgyvendinimo taisyklės, gali pretenduoti į paramą. Daugiausia paraiškų buvo pateikta Alytaus r. savivaldybėje – 12, Anykščių r. – 11, Šilalės r. – 10, Molėtų r. – 9 paraiškos.

Paramos lėšomis kompensuojamos šios išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones: vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalys. Kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Šiais metais numatyta paraiškas pagal veiklos sritį rinkti dar kartą – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.