Paramos užteks visiems pareiškėjams

Šiemet rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais teikiant paraiškas dėl paramos smulkiesiems ūkiams pienininkai buvo gana aktyvūs. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, dėl paramos smulkiesiems ūkiams kreipėsi 542 smulkieji pieno gamintojai. Bendra jų paraiškose nurodyta paramos suma sudaro 8 135 420 Eur.

Šiuo metu paraiškos vertinamos, tačiau Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė paraiškų teikėjus ramina, kad paramos užteks visiems pareiškėjams, kurių projektai surinks privalomą atrankos balų skaičių, ir paraiškų prioritetinė eilė paramos skyrimui ar neskyrimui įtakos neturės. Ji priminė, kad minėtam paraiškų teikimo etapui buvo skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų – daugiau nei pareiškėjai prašė paramos.

Smulkiųjų mažas pelningumas

ŽŪM atstovė aiškino, kodėl pasirinkta paremti pienininkystės sektorių. Viena svarbiausių priežasčių – mažas šio sektoriaus pelningumas ir tai, kad per daugelį metų šio sektoriaus atstovams sunku buvo pasinaudoti smulkiųjų ūkių parama dėl apriboto produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED).

„Anksčiau kriterijus atitikdavo tik pienininkystės ūkiai, laikantys 3–4 karves, todėl paramos galėjo kreiptis tik labai maža pieno produkcijos gamintojų dalis. Dabar gi buvo numatyta, kad pienininkystės ūkyje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turėjo sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED“, – komentavo D. Rutkauskaitė.

Ekologiškas pienas – sveikiau
Foto: Shutterstock

Didžiąją lėšų dalį jau gavo

Telšių rajone, Rešketėnų kaime, ūkininkaujanti Adelė Mikalauskaitė džiaugiasi, kad paprašė paramos pagal 2014–2020 m. KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Didžiąją išmokos dalį ji jau gavo ir įsigijo suplanuotus pirkinius. Parama buvo skirta pieno ūkio modernizavimui ir plėtrai.

„Nusipirkau naudotą traktorių ir naują šienapjovę. Dabar nereikės samdyti, pati gali pasidaryti, kada reikia. Gerai, kad remia mažus ūkius, nes patiems sukaupti tiek pinigų sudėtinga“, – tvirtino ūkininkė.

Moteris pasakojo, jog prisiprašyti, kad kas padėtų pasiruošti pašarų karvutėms, nėra lengva. Ji priklauso pieno gamintojų kooperatyvui, kuris teikia pašarų gamybos, žemės dirbimo ir panašias paslaugas. Pasak ūkininkės, kooperatyvas padeda nukulti javus, į ritinius suvynioti pašarą.

„Mano ūkis nedidelis, turėjau keturias karvutes, bet vienos netekau. Iš turimų galvijų prisiauginsiu daugiau“, – pasakojo A.Mikalauskaitė, daugiau nei prieš dešimtmetį karvių priežiūrą perėmusi iš susirgusios mamos.

Kalbėdama apie paramą smulkiems ūkiams moteris pastebėjo, kad ūkininkai domisi tokia 2014–2020 m. KPP priemone, kuri sustiprina nedidelius ūkius. Jos finansavimu yra pasinaudoję ir jos giminaičiai.

Pieno gamintoja teigė, kad paraišką paramai gauti padėjo užpildyti vietos konsultantai. „Dvylika tūkstančių eurų pervedė iškart, kai buvo paraiška patvirtinta, o dar 3 tūkstančius eurų gausiu, kai pateiksiu visus dokumentus apie įsigytus pirkinius. Patikrins viską ir perves“, – aiškino smulkioji pienininkė. Ji pridūrė, kad visus įsipareigojimus įgyvendino, tad problemų dėl paramos neturėtų būti.

Foto: Shutterstock

Paraiškos jau vertinamos

ŽŪM primena, kad išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Šiuo metu paraiškos jau vertinamos. Pirmiausia bus įvertinta paraiškų atitiktis prioritetiniams atrankos kriterijams – norint gauti paramą, būtina surinkti 25 projektų atrankos balus. Vėliau reikiamą balų skaičių surinkusios paraiškos bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo.

„Tuomet bus nustatyta, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse numatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos, būtinos projektui įgyvendinti, yra tinkamos finansuoti“, – aiškino ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.