Jų įsikūrimą ir plėtrą remia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritys „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Kaimiški kraštai gyvi ne tik dėl ten vystomos žemės ūkio veiklos – čia laukiami bei skatinami ir kiti verslai. KPP tam yra numatyta parama. Įvairūs verslai remiami pagal veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Susidomėjimas pranoko lūkesčius

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė pabrėžė, kad veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ yra itin populiari.

„2016 ir 2018 metais buvo pateikta 3 kartus daugiau paraiškų, nei buvo skirta lėšų joms finansuoti, o 2019-aisiais – 2,5 karto daugiau. Tik 2017 metais paraiškose prašoma paramos suma neviršijo finansavimui skirtos sumos“, – teigė ŽŪM atstovė.

Praėjusiais metais pagal minėtą veikos sritį buvo pateikta 1 012 paraiškų 17,2 mln. Eur sumai. Finansavimui skirta 7 mln. Eur.

Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 17 220 Eur paramos. Ji teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 50 proc. avansą patvirtinus paramos gavėju, o likusią dalį – tinkamai įgyvendinus verslo planą.

„Akivaizdu, kad neužteks lėšų visoms paraiškoms finansuoti. Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atlieka atrankos vertinimą. Kiek paraiškų bus finansuojam, paaiškės, kai bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė“, – aiškino D. Rutkauskaitė.

Didina galimybes kaimo jaunimui

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė priminė, kad minėta veiklos sritimi siekiama, kad kaime kurtųsi verslo iniciatyvos, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas.

Parama ekonominei veiklai kaime patraukli tuo, kad didina galimybes dalyvauti darbo rinkoje jauniems, nedirbantiems asmenims, skatina veiklos įvairinimą, padeda mažinti ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų sezoninį užimtumo svyravimą.

„Svarbu tai, kad tokia parama prisideda prie demografinės padėties kaime stabilizavimo. Ši parama taip pat didina kaimo vietovių patrauklumą, nes kuriasi įvairios paslaugos kaimo vietovėse“, – sakė D. Rutkauskaitė.

Ragina nebijoti įsipareigojimų

2019 m. paraiškų priėmimas ką tik pasibaigė, tad dar anksti vertinti, kokias žemės ūkiui alternatyvias veiklas kaimiškose vietovėse norėtų steigti ir plėsti paraiškų teikėjai.

2018-ųjų paraiškose buvo numatytos labai įvairios ekonominės veiklos: duonos, šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, siuvimas, valymo paslaugos, baldų gamyba, sandėliavimo paslaugos, grožio salonų veikla, stalių veikla, mažmeninės prekybos veikla, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Tie, kurie jau pasinaudojo KPP lėšomis verslui pradėti kaime, neslepia, kad tokia parama – didelis ramstis, ir ragina kitus nebijoti įgyvendinti savo sumanymų ir prisiimti įsipareigojimų.

Štai bene jauniausias Lietuvoje virtuvės šefas dvidešimtmetis Rokas Galvonas iš Ukmergės rajono, valdantis tris restoranus ir rengiantis išvažiuojamuosius banketus, sėkmės arkliuką pasibalnojo padedant KPP paramai. Jis pasinaudojo veiklos sritimi „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir įsigijo modernią virtuvės įrangą.

„Europinė parama gerokai palengvino naujos virtuvės įrengimą. Tai suteikė postūmį įmonės išvažiuojamųjų banketų verslui. Nors tuomet jau buvau atidaręs restoraną, bet reikiamų pajamų dar neturėjau. Todėl man finansiškai būtų daug sunkiau įsigyti tokią modernią ir galingą virtuvės įrangą. Smulkesnę įrangą pirkau už savo sukauptas lėšas“, – aiškino verslininkas.

Anot jo, tokia KPP programa gali labai padėti norintiesiems pradėti savo verslą kaimo vietovėje – pateikus gerą verslo planą pinigai atsiranda lyg iš niekur.

Paramos verslui plėsti dar liko

Pagal dar vieną KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pernai buvo pateiktos 144 paraiškos, o bendra jose prašoma paramos suma siekia 22 586 291 Eur. Tai mažesnė suma, nei buvo skirta paramos – 35 796 636 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Vadinasi, pareiškėjams, teikusiems paraiškas pagal minėtą veiklos sritį, paramos pakaks ir prioritetinės eilės sudarymas įtakos, kam bus skirta parama, neturės.

ŽŪM pažymi, kad paraiškų atrankos kriterijų vertinimas bus atliekamas ir už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma yra 100, privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 50. Jeigu projektų atrankos metu bus nustatyta, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paraiška bus atmesta.

Primenama, kad sukūrus vieną darbo vietą, bus skirta iki 50 tūkst. Eur paramos lėšų, o didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 tūkst. Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos). Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Šokolado gamintojai išgarsėjo pasaulyje

KPP parama žemės ūkiui alternatyvioms veikloms skatinti sustiprino ne vieną kaimo verslininką. Tuo džiaugiasi ir pasaulyje išgarsėję šokolado gamintojai, savo verslą pradėję Molėtų rajone. Jie pasinaudojo veiklos sritimi „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Nuo kakavos pupelės iki šokolado plytelės – tokį pirmeivišką šalyje verslo planą daugiau nei prieš dešimt metų sumanė ir kaime su bendražygiais sėkmingai realizavo Domantas Užpalis. Jo įkurta manufaktūra – dabar viena iš nedaugelio šokolado gamintojų, kurių gamyba apima visus procesus.

Šokolado alchemiku vadinamas gamintojas pabrėžė, kad pradedant verslą nemažą vaidmenį suvaidino ir Europos Sąjungos parama. Ji padėjo smulkiai šokolado gamybos įmonei atsistoti ant kojų.

„Veiklos pradžiai mums reikėjo didelių investicijų, o jų turėjome tik dalį. Be to, pradėti tokį verslą kaime yra dar sudėtingiau nei mieste – ir dėl logistikos, ir darbuotojų pasirinkimo. Europinė parama alternatyviai veiklai kaimiškoje vietovėje beveik idealiai atitiko mūsų projekto koncepciją ir padėjo sėkmingai išvystyti veiklą, kuri išgarsėjo visame pasaulyje“, – tvirtino D. Užpalis.