Per visą 2014–2020 m. laikotarpį smulkiesiems ūkiams numatoma skirti beveik 50 mln. eurų paramos sumą, o paramos lėšos jau buvo didinamos kelis kartus. Praėjusiais metais paraiškos buvo priimamos du kartus – buvo sulaukta 2 463 paraiškų beveik 37 mln. eurų sumai. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2020 sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra 114 181 ūkininkų ūkių, vidutinis ūkininko ūkio dydis – apie 12 ha. Iki dešimt hektarų dirba daugiau kaip 85 tūkstančiai ūkininkų.

Prieš metus ūkininkų ūkių buvo 115 819, o vidutinis ūkio dydis sudarė apie 10,5 ha. Iki 10 hektarų dirbo 88 660 ūkių.

Daug ūkininkų yra vyresnio amžiaus, jie dėl suprantamų priežasčių atsisako ūkininkavimo, o nemažai aktyvesnių smulkių ūkininkų ryžtasi plėsti savo ūkius, gaminti daugiau produkcijos ir tiekti ją į rinką.

Kaip KPP parama padeda stiprėti smulkiems ūkiams, pokalbis su Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiąja specialiste Dalia Rutkauskaite.

– Kalbama, kad reikia stiprinti smulkius šeimos ūkius, kurių yra nemažai šalyje ir kurie stokoja finansinės paramos. Kaip KPP remia smulkius ūkius?

– KPP yra įvairių paramos priemonių, skirtų tiek smulkiems, tiek dideliems ūkiams. KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“ skirta būtent tik smulkių ūkių rėmimui, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra nuo 4 000 iki 7 999 euro.

Per visą 2014–2020 metų laikotarpį smulkiesiems ūkiams numatoma skirti beveik 50 mln. eurų paramos suma, o paramos lėšos jau buvo didinamos kelis kartus.

– Kuo KPP priemonė „Parama smulkiesiems ūkiams“ pasižymi ir kokie jos tikslai?

– Smulkieji ūkiai greičiau prisitaiko prie rinkos ir aplinkos pokyčių. Teikiant paramą smulkių ūkių plėtrai, skatinamas efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba, didinant smulkių ūkių ekonominį gyvybingumą. Ši KPP veiklos sritis skirta jau veikiantiems smulkiesiems ūkiams, kurie paskutiniais metais prieš paraiškos pateikimo metus deklaruoja pasėlius ar registruoja ūkinius gyvūnus.

– Kokie pernai buvo palengvinimai ir supaprastinimai siekiant paramos pagal šią priemonę?

– 2019 metais taisyklėse atsirado nemažai naujovių. Pirmiausia paprastesnės tapo paramos paraiškos ir verslo plano formos. Tai patrauklus palengvinimas smulkiesiems ūkininkams.

Buvo sumažinti reikalavimai išlaidoms, numatytas paprastesnis išlaidų vertinimas: parama skiriama, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, yra susijusios su remiama veikla, yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis; nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui; atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis.

Taip pat sumažinti šie reikalavimai: nereikalaujama paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą, tiesiog reikalaujama veikti pelningai.

Be to, atsisakyta dalies įsipareigojimų: nereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą, taip pat – projektų kontrolės laikotarpio.

– Smulkūs ūkiai paprastai nesiryžta prašyti paramos. Ar ši priemonė išjudino smulkiuosius ūkininkus ir paskatino juos investuoti ir stiprinti savo ūkius?

– Veiklos srities populiarumas ir pateiktų paraiškų skaičius liudija apie tai, kad smulkūs ūkiai labai aktyviai dalyvauja paramos priemonėse, taip siekdami padidinti savo konkurencingumą. Dėl to ir lėšų smulkiųjų ūkių rėmimui nuolat ieškoma, perskirstant jas iš kitų priemonių ir veiklos sričių.

– Kiek praėjusiais metais buvo gauta paraiškų pagal šią priemonę ir kokiai sumai? Kiek paraiškų patvirtinta?

Pernai paraiškos buvo priimamos 2 kartus. Iš viso pateiktos 2 463 paraiškos beveik 37 mln. eurų sumai. Iki metų pabaigos buvo patvirtintos 679 paraiškos. Tiesa, antrasis paraiškų priėmimas baigėsi tik 2019-ųjų gruodžio 31 d., todėl šios priėmimo paraiškos dar neįvertintos.

Gauna 100 proc. išmoką

Primename, kad didžiausia išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – 15 000 eurų. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokama dviem etapais: pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. išmokos sumos, išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Parama pagal minėtos KPP priemonės veiklos sritį teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui ir tiekimui rinkai. Paramos gali prašyti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jie turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos būti įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.