Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atlikusi rizikos vertinimą pagal Aplinkos ministerijos sudarytą teršalų sklidimo „vėjų rožę“, išskyrė 25 gaisro Alytuje galimai paveiktus Alytaus rajono kaimus: Butkūnų, Butrimiškių, Daugirdėlių, Dubėnų, Dubių, Genių, Jasunskų, Jurgiškių, Kaniūkų, Karklynų, Kelmanonių, Kriaunių, Laburdiškių, Likiškėlių, Likiškių, Miklusėnų, Navickų, Radžiūnų, Raudonikių, Rumbonių, Talokių, Taukotiškių, Užubalių, Zaidų, Žaunieriškių.

VMVT parengė planą, pagal kurį atrinkti ir toliau atrenkami maisto produktų, geriamojo vandens, pašarų mėginiai ir vykdomi laboratoriniai tyrimai dėl kenksmingų medžiagų nustatymo. Mėginių atrinkimo periodiškumas ir kiekis bus koreguojami pagal gaunamus laboratorinių tyrimų rezultatus ir kitų institucijų pateiktus jų atliktų tyrimų duomenis. Taip pat pagal informaciją apie aplinkos užteršimą gaisro metu bei pagal numatomus gauti dirvožemio ir paviršinio vandens tyrimų rezultatus, bus vykdoma ilgalaikė stebėsena rizikingiausiuose produktuose.

Spalio 21 d. VMVT atrinko žaliavinio pieno, pieno produktų mėginius. Pagal gautus tyrimų rezultatus, didesnis nei leistina dioksinų kiekis nustatytas žaliavinio pieno mėginiuose, paimtuose iš kelių Alytaus raj. esančių ūkių. Dioksinai didžiausią leistiną kiekį 8 kartus viršijo žaliavinio pieno mėginyje, atrinktame Alytaus raj. kaime esančiame pieno ūkyje, kuriame gyvuliai buvo laikomi lauke. Be to 2,5 karto daugiau šios sveikatai kenksmingos medžiagos rasta ir pieno mėginyje, atrinktame pieno supirkimo punkte, nuo gaisravietės nutolusiame apie 6 km.

Siekiant užtikrinti, kad užterštas pienas nepatektų į rinką, pieno supirkėjams ir pieno perdirbimo įmonėms uždrausta supirkti pieną iš ūkių teritorijose, kurios patenka į gaisro paveiktą zoną.

Paveikti kaimai
Foto: Organizacijos archyvas

Atkreiptinas dėmesys, kad teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas, esant būtinybei, gali būti keičiamas.

Informacija pieno ūkių savininkams

Leidimas atnaujinti žaliavinio pieno tiekimą rinkai (t. y. pardavimą pieno supirkimo punktams ar tiesiogiai vartotojams), naudojimą asmeninėms reikmėms ar gyvūnams šerti bus suteikiamas individualiai kiekvienam ūkiui. Įvertinus gautus pieno mėginių, atrinktų iš konkretaus ūkio, laboratorinių tyrimų rezultatus ir gyvulių girdymo, šėrimo ir laikymo ūkyje sąlygas.

Informacija ūkinių gyvulių laikytojams

Visi skerdžiami gyvuliai iš gaisro paveiktos teritorijos į skerdyklas gali būti vežami ar skerdžiami asmeninėms reikmėms tik gavus atskirą VMVT leidimą. Ūkinių gyvulių laikytojams, patenkantiems į gaisro paveiktą zoną, draudžiama parduoti tiesiogiai iš ūkių ir kitose prekybos vietose mažais kiekiais gaminamus gyvūninės kilmės maisto produktus: kiaušinius, naminių paukščių ar gyvūnų mėsą ir jos produktus.

Rekomendacijos gyventojams

Nevartoti maistui ir neprekiauti natūraliuose ar dirbtiniuose vandens telkiniuose sužvejota žuvimi, sumedžiotų žvėrių mėsa, surinktais grybais, miško uogomis, kol bus gauti taršos poveikio aplinkai vertinimo tyrimų rezultatai.

Svarbu

Iš aplinkos su oru, vandeniu ar maistu į žmogaus ar gyvūnų organizmą patenkantys dioksinai sukelia lėtinius apsinuodijimus, kurių poveikis juntamas ilgą laiką. Jie tirpūs riebaluose ir šiek tiek vandenyje, kaupiasi organizmo riebaliniame audinyje. Net labai maži dioksino kiekiai neigiamai veikia sveikatą ir kelia pavojų gyvybei.

VMVT ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio maisto saugai ir gyvūnų sveikatai, pateikė rekomendacijas, skirtas tiriamų gaisro paveiktų teritorijų gyventojams ir veikiančioms maisto tvarkymo įmonėms.

Tarnyba taip pat rekomenduoja atsižvelgti į šias rekomendacijas aplinkinių teritorijų gyventojams, jei jie jautė dėl gaisro kilusios taršos poveikį (kvapą, susikaupusius dūmų debesis ir kt.)

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos taryba yra pasirengusios teikti konsultacijas dėl žalos fiksavimo ar kitą reikalingą metodinę pagalbą.

Kontaktinis asmuo Žemės ūkio ministerijoje – Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas Edvardas Makšeckas, tel. 852391083.

Žemdirbiai taip pat gali konsultuotis su VMVT atstovais: valstybiniu veterinarijos inspektoriumi Romu Černiumi, mob. tel. 8 687 40 010 arba su patarėju Jonu Vaikšnoru, mob. tel. 8 612 11 500.

VMVT taip pat primena, kad esant įtarimų dėl geriamojo vandens, maisto saugos ir kokybės, gyvūnų gerovės pažeidimų gyventojai gali kreiptis nemokamu telefonu 8 800 40 403, el. paštu skundai@vmvt.lt.