Smulkieji ūkininkai ir miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys paraiškas šiai paramai gauti gali teikti iki spalio 31 d. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 90 tūkst. eurų.

Parama bus teikiama ne mažiau kaip 2 bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, kurie įgyvendina bendrą projektą. Todėl paraišką paramai gauti pareiškėjas turi teikti kartu bent su vienu partneriu. Bendradarbiaujantys ūkio subjektai prieš paraiškos teikimą turi būti sudarę jungtinės veiklos sutartį.

Šiam paraiškų etapui yra numatoma 3,4 mln. eurų. Lėšos – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Įsigijo grūdų džiovyklą

Rietavo savivaldybėje ūkininkaujančių Editos Mačiulskienės ir jos sūnaus Manto verslo interesai sutapo: abu turi smulkius mėsinių galvijų ūkius, kurių našumą ir konkurencingumą siekia padidinti. Todėl jiems labai tiko parama pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Mama ir sūnus sudarė jungtinės veiklos sutartį ir, gavę minėtą paramą, įsigijo grūdų džiovyklą ir beicavimo įrenginį. Tai ūkininkams leis uždirbti daugiau pajamų, nes galės paruošti geresnės kokybės produkciją ir sulaukti palankesnės supirkimo kainos.

Be to, naudodamiesi ūkių bendradarbiavimui skirta parama, rietaviškiai nusipirko ir universalią priekabą, platformą rulonams vežti, šienapjovę, kultivatorių, plūgus, pašarų dalytuvą. E. Mačiulskienė džiaugiasi, kad šie nauji pirkiniai sustiprino ūkį ir leis daug greičiau atlikti darbus.

„Pagrindinę techniką jau buvome nusipirkę anksčiau, bet dalį padargų norėjome atnaujinti, jų turėti daugiau, kad našiau dirbtume. Štai su dviem priekabomis dabar galime daug patogiau susivežti grūdus“, – aiškino ūkininkė.

Impulsus stiprėti davė parama

E. Mačiulskienė ūkininkauti pradėjo prieš 15 metų ir nuo pat pradžių aktyviai naudojasi įvairiomis KPP priemonėmis. Tai leido įsigyti įvairios naujos technikos ir padargų. Prieš kelerius metus ūkininkė dalį savo valdų perleido dviem sūnums, kurie sėkmingai startavo pasinaudoję europine parama jauniesiems ūkininkams įsikurti.

„Padalinusi savo pienininkystės ūkį tapau smulkiąja ūkininke. Vienas sūnus laiko pieninius galvijus, kitas – kaip ir aš, mėsinius mišrūnus. Europinė parama padeda ūkiams atsistoti ant kojų, be jos būtų daug sunkiau įsigyti modernios technikos“, – pasakojo E. Mačiulskienė.

Ūkininkė laiko apie 30, o jos sūnus – apie 40 mėsinių galvijų. Be to, sėja miežius, kviečius, avižas. Abu ūkininkai deklaruoja po maždaug 50 hektarų žemės. E. Mačiulskienė savo ūkį norėtų plėsti, tačiau galimybes riboja laisvos žemės stygius.

Editos Mačiulskienės ūkis
Foto: Asmeninins albumas

Atskiro verslo plano nebereikia

KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parama padeda didinti žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatina inovacinių technologijų įdiegimą ir tvarų miškų valdymą, o taip pat – maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė pabrėžė, kad dabar šios priemonės paramos teikimas yra dar labiau supaprastintas. Pirmiausia nebereikės rengti verslo plano kaip atskiro dokumento.

„Nedidelis verslo planelis su keliomis lentelėmis yra integruotas į paraišką kaip sudėtinė jos dalis. Taip pat numatytas paramos teikimo laikotarpio prailginimas tuo atveju, jei investicijos yra įsigyjamos finansinės nuomos būdu (lizinguojamos). Ekonominis gyvybingumas irgi vertinamas pagal supaprastintą tvarką“, – sakė N. Padvaiskaitė.

Be to, nėra reikalavimo apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą. Tai paliekama kiekvieno pareiškėjo asmeninei atsakomybei. Vis tik reikia įsidėmėti, kad įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne nei atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Kada giminystė netrukdo teikti paraišką?

Paramos prašyti ir paraiškas teikti gali ūkininkai, kurių žemės valdos dydis, išreikštas produkcijos verte yra ne mažesnis nei 4 tūkst. eurų, bet ne didesnis nei 15 tūkst. eurų.

Miškininkams, norintiems teikti paraišką, keliamas reikalavimas – jų miško valda neturėtų būti didesnė kaip 20 hektarų.

Paramos gali kreiptis ir labai mažos įmonės, vykdančios veiklą kaimo vietovėse ne mažiau nei dvejus metus, ir individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys.

ŽŪM atstovų pastebėjimu, giminystė – ne kliūtis teikti paraišką ir gauti paramą pagal šią priemonę. Svarbu, kad ūkio subjektai savarankiškai vykdytų veiklą – pavyzdžiui, jeigu paramos prašo broliai ūkininkai ar tėvas ir sūnus, jie turi būti atskirai registravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, atskirai vesti buhalteriją, deklaruoti žemės ūkio naudmenas.

Finansuojama ir statyba

Pagal šią priemonę finansuojamas naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas, taip pat – naujų statinių statyba arba esamų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūros sutvarkymas.

Miškininkystės veikla užsiimantys ūkio subjektai galės įsigyti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos, dirvos paruošimo miško želdiniams mechanizmų.

Kai kurie pareiškėjai turi privalumų

Verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms bus taikomas 60 proc. intensyvumas, o projekto bendrosioms bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc. intensyvumas.

Privalumų turės tie smulkieji ūkininkai, kurie bendradarbiaus gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms gali būti taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.