Šiemet trečias šios priemonės paraiškų pateikimo etapas vyksta iki rugsėjo 30 dienos. Minėta priemone gali pasinaudoti pareiškėjai, dalyvaujantys ekologiškų produktų gamybos, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos ar nacionalinės maisto kokybės (NKP) sistemose.

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Šiam etapui skirta per 235,5 tūkst. eurų. Paramos lėšos – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto. Ketvirtasis šios priemonės paraiškų pateikimo etapas vyks spalio – gruodžio mėnesiais.

Žengs į maisto gamybos rinką

Ekologinio mėsinių galvijų ūkio „Hailendų lankos“ Kelmės rajone kitąmet laukia naujas veiklos etapas – ketinama pradėti itin kokybiškos mėsos produktų gamybą. Jos savininkas Vilius Lapeikis jau apgalvojo, kaip ūkyje pagaminta ekologiška produkcija turėtų išsiskirti rinkoje. Ūkininkas tikisi, kad čia svarbų vaidmenį suvaidins KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama, kuria jis naudojasi antrus metus.

„Ruošiamės galutinio produkto gamybai. Manau, kad minėta priemonė gali duoti nemažai naudos įvedant produkciją į rinką. Naudodamiesi parama jau nusipirkome dalį pakuočių, pasigaminome etiketes. Anksčiau ūkyje pasistatėme reklaminį stendą. Europinės lėšos praverčia ir kompensuojant išlaidas kanceliarinėms prekėms. Nėra abejonės, kad tokia parama labai reikalinga“, – pasakojo V. Lapeikis ir pasidžiaugė, kad minėta KPP priemone nesudėtinga naudotis.

Nauja ūkio produkcija bus gaminama savame nedideliame mėsos išpjaustymo ceche, kuris šiuo metu įrenginėjamas. Čia ji bus ir brandinama, o produktais numatyta prekiauti ūkininkų turgeliuose.

„Hailendai išsiskiria iš kitų mėsinių galvijų veislių. Mėsos gamybai jie auginami lėtai. Norint, kad pilnai atsiskleistų šios labai kokybiškos mėsos savybės, ją būtina brandinti. Tikimės, kad mūsų produkcijai užteks vietinės rinkos“, – kalbėjo ūkininkas.

Trenerį suviliojo ūkininkavimas

Įspūdingi savo išvaizda ir geromis savybėmis išsiskiriantys veisliniai Škotijos hailendai V. Lapeikio ūkyje iki šiol buvo auginami tik pardavimui.

„Laikome apie 60 hailendų bandą. Anksčiau auginome ir javus, bet dabar augalininkystės atsisakėme. Mūsų žemės yra labai nederlingos, tai lemia ir ūkininkavimo kryptį“, – sakė apie 50 hektarų dydžio ūkio savininkas.

Šiaulietis vaikų futbolo treneris V. Lapeikis pradėjo darbą derinti su ūkininkavimu daugiau nei prieš ketverius metus, kai kartu su savo žmona nusprendė įsigyti sodybą kaime. Čia jau kurį laiką buvo įsikūrę miestietiško gyvenimo atsisakę jo uošviai, kurie nuo pat pradžių padeda vystyti „Hailendų lankų“ ūkį.

Jaunasis ūkininkas ne kartą pasinaudojo KPP priemonėmis. Tai padėjo įsigyti modernią techniką ir sustiprinti šeimos ūkio konkurencingumą.

Viliauas Lapeikio ūkis
Foto: Asmeninins albumas

Parama – dalyvaujantiems kokybės sistemose

KPP priemone „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ siekiama didinti pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumą skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę. Be to, norima stimuliuoti vietinių rinkų plėtrą, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Kaip primena Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovai, teikti paraiškas paramai gauti gali žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Pagal šią priemonę parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Parama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 998 eurų, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 eurų, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 eurų per metus.

Finansuojamos išlaidos – būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjams kompensuojamos papildomos, su dalyvavimu kokybės sistemoje susijusios išlaidos: produktų sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, reikalingų įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams, produktų etiketės, pakuotės dizaino sukūrimo ir įsigijimo, informacinės medžiagos apie tiekiamų rinkai produktų ypatybes maketavimo ir spausdinimo ir kt.

Paraiškos priimamos visus metus

Teikiantieji paraiškas pagal šią priemonę turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos pakeitimus bei patikslinimus. Šiemet ūkininkai paraiškas gali teikti visus metus, bet jų priėmimas suskirstytas ketvirčiais – taip geriau proporcingai paskirstyti lėšas.

Šiuo paraiškų priėmimo etapu NKP kokybės sistemoje dalyvaujantiems pareiškėjams parama teikiama tik tuo atveju, jei jie paraiškas pateikė iki 2018 m.
Parama teikiama pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams arba tiems, kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose.

Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti garantuoto tradicinio gaminio (GTG) arba ir saugomos kilmės nuorodos (SKVN) arba saugomos geografinė nuorodos (SGN) registre, gamintojų sąraše.

Reikia atkreipti dėmesį, kad ilgiausia penkerių metų paramos teikimo trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paraiškos pateikimo dienos.

Privaloma surinkti mažiausiai 50 balų

Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.

Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 eurų įskaitytinai, suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8 000 eurų – 30 balų.

30 balų skiriama, jeigu pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo ar asociacijos narys.

Jei pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro išduotas rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), jam suteikiama 20 balų.