Paraiškas paramai pagal šią veiklą gauti galima pateikti šių metų rugsėjo mėnesį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) teritoriniuose padaliniuose.

Svarbu atkreipti dėmesį į pakeitimus taisyklėse. Šiemet pareiškėju bus ne Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o savivaldybių administracijos. Vienam pareiškėjui ir jo projektui galės būti skirta iki 200 000 eurų su PVM, o kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taisyklėse yra ir kitų pakeitimų.

Šiam etapui skirta per 10 mln. eurų paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Dėl dulkių neatverdavo langų

Baigto asfaltuoti kelio Margininkai – Piliuona atidarymas pernai tapo didele švente Dobilijos kaimo, esančio Kauno rajono Taurakiemio seniūnijoje, gyventojams. Ta proga jie asfaltuotu keliu surengė dviračių žygį.

Džiaugtis šio kaimo žmonėms buvo dėl ko, nes ne vieną dešimtmetį jie skendėjo dulkių debesyse, kuriuos sukeldavo žvyrkeliu pralekiantys automobiliai. Anot Taurakiemio seniūnijos seniūnės Danutės Glinskienės, šiuo keliu vyksta gana intensyvus eismas: žmonės lanko Margininkų kapines, važiuoja į bažnyčią bei dirbti į stambų vietos ūkį.

„Kaimo gyventojai turėjo kvėpuoti dulkėmis, dėl kurių negalėdavo nei langų atverti, nei auginti daržovių. Žvyrkelį reikėdavo dažnai greideriuoti. Dalis vairuotojų dėl dulkių net rinkdavosi aplinkinius kelius. Vis tik specialistai aiškindavo, kad čia automobilių srautas per mažas ir remontui stinga lėšų. Žmonės jau buvo beveik praradę viltį, kad situacija gali pasikeisti – susidarė susirašinėjimo su institucijų atstovais storas dokumentų segtuvas“, – prisiminė ji.

Džiaugiasi išasfaltuotu keliu

Vietos žmonėms galimybę rekonstruoti žvyrkelio dalį suteikė pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ įgyvendintas projektas.

„Dabar negalime atsidžiaugti naujuoju keliu. Daug suaugusiųjų į darbą, o vaikai į mokyklą gali nuvažiuoti dviračiais. Europinės paramos vietos keliams reikšmė yra didžiulė. Visi norime gyventi komfortiškiau – prie asfaltuoto kelio, važinėti švariais automobiliais“, – džiaugėsi D. Glinskienė.

Pasak jos, seniūnijoje dabar dauguma intensyvesnio eismo kelių yra išasfaltuoti – iš jų žvyrkelio liko vos pora kilometrų. Tačiau vietinės reikšmės žvyrkelių yra dar daug. Todėl ateityje laukia nauji projektai.

Paraiškas teiks savivaldybės

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiojo specialisto Rimanto Dambrausko pastebėjimu, minėta KPP priemonė yra populiari. Praeitą kartą sulaukta paraiškų paramai vietiniams regionų keliams tiesti ir remontuoti didesnei sumai nei buvo skirta lėšų.

Jis pabrėžė, kad šiemet priemonės taisyklėse yra pasikeitimų. Prieš tai pareiškėju buvo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o dabar paraiškas teikti galės savivaldybių administracijos. Jos gali prašyti paramos savo valdomos kaimo vietovės ribose esantiems vietinės reikšmės viešiesiems keliams tvarkyti.

Svarbu ir tai, kad buvo praplėsta remiamos veiklos sritis: remiamas ne tik kaimo vietovės ribose esančio vietinės reikšmės viešojo kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų) rekonstravimas, bet ir (arba) gatvės (-ių) su žvyro danga rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (asfaltavimas). Remiami kelio elementai – kelkraščiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimo įrenginiai.

Padidino paramos intensyvumą

Pasak R.Dambrausko, buvo padidintas paramos intensyvumas – nuo 50 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui ir pareiškėjo projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 eurų (su PVM).

Paramos gavėjai turi įsipareigoti gyvendinti projektą per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

ŽŪM atstovas pabrėžė, kad yra apribotos tinkamos finansuoti projekto bendrosios išlaidos – finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir ne didesnės kaip 3 tūkst. eurų.

Kokie atrankos kriterijai?

Vienas iš paraiškų atrankos kriterijų – gyventojų skaičius. Jei kaimo vietovės, kurioje planuojama kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas, gyventojų skaičius siekia daugiau nei 201, suteikiama 30 balų; nuo 101 iki 200 (įskaitytinai) – 25 balai; nuo 71 iki 100 (įskaitytinai) – 20 balų; nuo 51 iki 70 (įskaitytinai) – 15 balų; nuo 31 iki 50 (įskaitytinai) – 10 balų; mažiau negu 30 (įskaitytinai) – 5 balai.

Kai kelias ir (arba) jo ruožas, ir (arba) gatvė, kuriai rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą prašoma paramos, yra gyvenvietės ribose, skiriama 10 balų.

Balai skiriami ir atsižvelgiant į tai, kokią dalį projektą teikiančioje savivaldybėje sudaro keliai su žvyro danga (kuo daugiau žvyrkelių, tuo daugiau balų skiriama), ir kt.

Mažiausias atrankos balų skaičius – 30. Tiek balų nesurinkus paraiškos bus atmetamos.