Pagal šią sritį paraiškas galima pateikti iki liepos 31 d. 12 val. ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo padaliniams, bet ir naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.

Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 eurų, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Pasirinko modernų traktorių

Baigęs sporto ir turizmo vadybos studijas Justas Vasiliauskas neieškojo darbo mieste. Vaikinas grįžo į savo gimtinę Panevėžio rajone ir įkūrė ūkį. Jo tėvai laikė apie 50 karvių, bet prieš ketverius metus jų atsisakė. Fermą su įranga bei šešis gyvulius perleido sūnui.

Taip jis galėjo pradėti ūkininkauti ne plyname lauke. Tačiau ūkininkas neturėjo modernaus traktoriaus, o tai labai sunkino darbus. J. Vasiliauskas nusprendė pateikti paraišką ir siekti paramos jaunojo ūkininko įsikūrimui. Paraiška buvo patvirtinta, ir jaunas vyras sulaukė taip reikiamų lėšų.

„Europinė parama ypač svarbi jauniems ūkininkams, nes jiems dažniausiai sunku įsikurti, daug kainuoja technika. Pasinaudojęs KPP priemone nusipirkau traktorių ir puspriekabę. Prie europinių lėšų pridėjau ir savo pasiskolintų pinigų, nes pasirinkta technika yra brangi. Traktorius – pagrindinis darbininkas ūkyje. Su juo ruošiu dirvą, šienauju, susivežu grūdus, atlieku kitus darbus“, – kalbėjo J. Vasiliauskas.

Jaunasis ūkininkas tikisi, kad ir ateityje sėkmingai pasinaudos kitomis KPP priemonėmis. Šiemet jau buvo patvirtinta jo paraiška konsultavimo paslaugoms gauti.

Pats melžia karves

Vystydamas ūkį J. Vasiliauskas pieninių karvių skaičių padidino iki dešimties. Be to, jis augina kviečius, miežius, rapsus, žirnius ir pupas. Ūkininkas deklaruoja apie 80 hektarų žemės, kurios 20 hektarų – nuosava.

„Verstis vien iš pienininkystės labai sudėtinga – pieno supirkimo kainos nekyla, bet mažėja. Daugybės smulkių ūkininkų kantrybė trūko ir jie išpardavė savo karves“, – pastebėjo jis.

J. Vasiliauskas išsiverčia be samdomų darbuotojų, pagalbininkų prireikia nebent akmenims laukuose rinkti. Fermoje karves pamelžia kartu su tėvu. Ūkininkauja ir jo brolis, šis puoselėja augalininkystės ūkį, todėl vienas kitam gali ateiti į pagalbą.
„Nuo mažens padėdavau tėvams suktis ūkyje, todėl žemės ūkio darbai man labai įprasti. Būdamas keturiolikmetis kartu su mama karves melždavau rankomis“, – prisiminė J. Vasiliauskas.

Trisdešimtmetis ūkininkas – aktyvus visuomenininkas, randa laiko vietos bendruomenės reikalams spręsti. Jis subūrė jauną Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenės komitetą, kuriam sėkmingai vadovauja. Pernai Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) projekte „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ J. Vasiliauskas buvo pripažintas „Jauniausiu šimtmečio lyderiu“.

Justo Vasiliausko ūkis
Foto: Asmeninins albumas

Pakaks tik nurodyti išlaidas

Dabar gauti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui kaime bus dar lengviau, nes naujai patvirtintose taisyklėse yra dar daugiau supaprastinimų bei mažiau reikalavimų. Kaip aiškino ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, jauniesiems ūkininkams paranku, kad teikiant paraišką ir įgyvendinat projektą nereikės pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

„Reikia tik nurodyti išlaidas, kurios būtinos projektui įgyvendinti ir yra susijusios su jų planuojama veikla. Tai patogu ir pareiškėjams, ir NMA, nes sumažėja administracinė našta. Nelikus reikalavimų dėl išlaidų pagrindimo, paramos gavėjai gali pirkti ir panaudotą techniką bei įrangą, tik svarbu atkreipti dėmesį, kad ji neturi būti įsigyta anksčiau, nei pradėtas įgyvendinti projektas“, – sakė ji.

Taip pat neliko įsipareigojimo apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą. Tačiau svarbu žinoti, kad jeigu tas turtas dėl kokių nors aplinkybių bus sugadintas, jį reikės atkurti. Tad dėl draudimo paramos gavėjas turi apsispręsti pats.

Vyriausioji specialistė pastebėjo, kad dabar daug paprasčiau užpildyti ir paramos paraiškos bei verslo plano formas. Paraiškos priimamos ne tik teritoriniuose NMA padaliniuose – jas dabar galima teikti naudojantis ir ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu:
https://zumis.lt/ext/measuredesc/161?14.

Geri pokyčiai dėl reikalavimų pareiškėjams

Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo – iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 1 metus.

Paramos gali prašyti ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar neturi būti suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, bet ne ilgiau nei per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą, įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Dar viena sąlyga – parama galės būti skirta ūkiui, kurio valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) yra ne mažesnis kaip 8 000 eurų, bet ne didesnis kaip 70 000 eurų per metus.

Pusė paramos sumos išmokama po sprendimo skirti paramą (mokėjimo prašymas neteikiamas), kita pusė –po verslo plano įgyvendinimo, bet tik tada, jei verslo planas bus įgyvendintas tinkamai.

Parama teikiama ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet ir prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Kas gauna papildomų balų?

ŽŪM atstovė priminė, kad išliko prioritetas kuriantiesiems gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įskaitant bitininkystės, arba mišrųjį ūkį.

Balai skiriami ir tokiu atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Pranašumų turi ir tie pareiškėjai, kurie yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, veikiančios visoje Lietuvos teritorijoje ne mažiau kaip 5 metus, nariai. Taip pat tie jaunieji ūkininkai, kurie, teikdami paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą.