Dabar paslaugas jiems turėtų teikti nebe viena konsultavimo organizacija.

Nuo birželio 25 d. iki liepos 26 d. pagal minėtą veiklos sritį laukiama konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų. Tie, kurie pagal nustatytas taisykles bus atrinkti, galės konsultuoti priemone besinaudojančius ūkininkus, jaunuosius ūkininkus, kitus žemės ir miško valdytojus, kaimo vietovėse veikiančias labai mažas, mažas ir vidutines įmones. Paslaugų gavėjų paraiškos buvo priiminėjamos pavasarį.

KPP priemonės paramos suma yra paskirstyta pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis. Ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų konsultacijoms 2019–2021 metams skirta 1 558 432 eurų, miško valdytojams – 181 349 eurų, įmonėms – 195 266 eurų paramos.

Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Konsultuos daugiau įmonių

Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Skirmantės Smalskytės, Europos Komisijai leidus šiemet konsultavimo paslaugų teikėjai bus atrenkami nebe viešųjų pirkimų būdu, o pagal nustatytas taisykles.

„Anksčiau buvo atrenkamas tik vienas konsultavimo paslaugų teikėjas, o dabar laukiame, kad jas teiks kelios įmonės. Tai esminis šios KPP priemonės pasikeitimas. Taip siekiama užtikrinti geresnį paslaugų prieinamumą ir jų kokybę. Paramos gavėjas galės pasirinkti jam tinkamesnius konsultantus, paslauga bus lengviau prieinama“, – aiškino specialistė.

Vis tik pareiškėjas prisiima įsipareigojimą konsultavimo paslaugoms pagal konsultavimo paslaugų sritis gauti pasirinkti tik vieną konsultavimo paslaugų teikėją. Dar vienas svarbus reikalavimas – konsultavimo paslaugomis būtina pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju.

Didžiausia paramos suma vienam konsultavimo paslaugų gavėjui per KPP įgyvendinimo laikotarpį – 1 500 eurų be PVM.

Visų paraiškų negalės patenkinti

ŽŪM vyriausiosios specialistės tvirtinimu, konsultavimo paslaugos kaime yra labai reikalingos ir populiarios. Šį pavasarį įvykusiame paraiškų teikimo etape sulaukta 1 642 paraiškų. Aktyviausi pareiškėjai buvo ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie pateikė per 90 proc. visų paraiškų.

„Pagal ūkininkų paraiškas prašoma suma yra daug didesnė nei turime paramos. Ja galės pasinaudoti pagal atrankos kriterijus daugiau balų surinkę pareiškėjai“, – sakė S. Smalskytė.

Ūkininkų ir kitų žemės valdytojų pateiktose 1 554 paraiškose bendra prašoma paramos suma sudaro 2 330 500 eurų. Šiai pareiškėjų grupei 2019–2021 metams skirta 1 558 432 eurų paramos.

Paraiškas pateikusiems miško valdytojams bei įmonėms prašomos paramos pakaks, tad prioritetinės eilės sudarymas pareiškėjams įtakos neturės.

Paraiškas pateikė 50 miško valdytojų, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro 75 000 eurų, o jiems skirta 181 349 eurų paramos lėšų. Tad šiuo paraiškų teikimo etapu bus panaudota apie 40 proc. skirtos paramos sumos.

Paramos konsultavimo paslaugoms prašo 38 kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, jų bendra prašoma paramos suma – 57 000 eurų. Šiai pareiškėjų grupei 2019–2021 metams buvo skirta 195 266 eurų paramos lėšų. Tad paprašyta iki 30 proc. skirtos paramos sumos.

Jaučia didelį paslaugų poreikį

Skuodo rajone nuo Nepriklausomybės atkūrimo ūkininkaujanti Adelė Almutė Beniušienė pabrėžė, kad kaimo žmonėms reikia kuo daugiau konsultavimo paslaugų. Ji pati neseniai naudojosi šia KPP priemone, kad konsultantai padėtų ūkiui tvarkyti buhalterinę apskaitą.

„Ne vienas žemdirbys anksčiau uždarė savo ūkį, nes stigo žinių. Europos Sąjungos paramos nauda kaimui labai didelė, tik reikia mokėti pasinaudoti šiomis galimybėmis“, – sakė A.A.Beniušienė.

Ji kartu su savo vyru Kaziu pieno ūkį pradėjo kurti nuo dviejų karvių bei paveldėtos beveik 60 hektarų žemės ir išplėtė iki 400 hektarų, o fermoje laiko apie 150 karvių. Ūkio modernizavimui pravertė europinė parama – ja pasinaudojus buvo įrengta melžimo aikštelė.

Prieš penkerius metus Beniušiai dalį ūkio patikėjo savo jauniausiajam sūnui, o patys dabar augina apie 60 veršelių. „Labai džiaugiuosi, kad sūnus laiku iš mūsų perėmė normaliai išlaikytą ūkį“, – sakė pensinio amžius sulaukusi ūkininkė.

Kokiomis temomis konsultuojama?

Pagal minėtą KPP priemonę ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai konsultuojami septyniomis temomis.

„Pareiškėjai pasirenka jiems aktualiausias temas. Dažnai konsultuojamasi gyvulininkystės (laikymo technologijos, mėšlo tvarkymas ir naudojimas, gyvulių sveikatingumas, šėrimas, pašarų kokybė, reikalavimų laikymasis ir pan.), augalininkystės (augalų tręšimas, augalų apsauga, augalininkystės technologijos, reikalavimų atitikimas, dirvožemio kokybė ir pan.) ir kitomis temomis“, – sakė S. Smalskytė.

Teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymasis, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas, darbo ir ūkio saugos standartų taikymas, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas, integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymas, besikuriančių ūkininkų, pirmiausia jaunųjų, konsultavimas dėl ūkio steigimo – šių temų konsultavimo paslaugos kompensuojamos 100 proc.

O žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimo tema – 70 proc.

Miško valdytojai gali gauti konsultacijas dėl Paukščių apsaugai ir Buveinių apsaugai svarbių teritorijų direktyvų reikalavimų vykdymo, dėl ekonominės ir aplinkosauginės veiklos miško valdoje. Šios temos kompensuojamos 100 proc.

Kaimo vietovėje veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės konsultacijoms dėl ekonominės ar aplinkosauginės veiklų gauna 70 proc. finansavimą.