Šiam etapui skirta 2,9 mln. eurų. Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Primenama, kad paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais.

Postūmis ir regionams

Pasak žemės ūkio viceministro Dariaus Liutiko, trumpoji maisto tiekimo grandinė, kai produktai pirkėjus pasiekia tiesiai iš Lietuvos ūkininkų ar per vieną tarpininką, vartotojui yra tikrai patraukli, o gamintojui – naudinga.

„Pirkėjai gauna šviežią, kokybišką, šalia užaugintą maistą už mažesnę kainą, o ūkininkas, atsisakydamas daugybės tarpininkų, iš savo produkcijos gali uždirbti daugiau. Ministerija išgirdo ūkininkų siekį kokybiškai parengti projektus ir pratęsė paraiškų priėmimo terminą. Juk parama, siekianti iki 120 tūkst. eurų vienam projektui, gali tapti stipriu postūmiu tiek ūkininko veiklai, tiek visam regionui“, – teigia žemės ūkio viceministras D. Liutikas.

Daug supaprastinimų

Šiemet numatyta gerų naujovių ir nemažai palengvinimų, kurie suteikia šiai priemonei daugiau patrauklumo ir galimybių pasinaudoti parama.

Pirmiausia atsisakyta kaip atskiro dokumento (priedo) verslo plano, kuris yra supaprastintas (sutrumpintas) ir integruotas į paraišką. Taip pat praplėstas galimų pareiškėjų ratas – kaip galimi partneriai įtraukiami viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys produkcijos realizavimu (prekyba).

Be to, numatyta daugiau tinkamų finansuoti išlaidų, pavyzdžiui, galima samdyti ir mokėti atlyginimą pardavėjui ar sumokėti už prekybos vietos nuomą. Gali būti remiamos ir skatinamosios veiklos išlaidos, kurios gali būti naudojamos pritraukiant pirkėjus ir skatinant pardavimus.

Kai kurioms išlaidoms taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimo mechanizmas: nustatyti fiksuotieji įkainiai, kurių pagrindu bus apskaičiuojama tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir paramos suma.

Paranku ir tai, kad nuo 5 iki 3 metų sutrumpintas projekto kontrolės laikotarpis.

Tad žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurie nori tiesiai vartotojams tiekti pvz., sūrius, dešras, daržoves ir kitus savo pagamintus produktus ir užkariauti jų pasitikėjimą, turėtų ieškotis partnerių ir siūlyti kuo įvairesnius savo gaminius turgeliuose, stacionariose, mobiliose ir internetinėse parduotuvėse, populiarinti savo produkciją parodose, mugėse ir kt.

Akcentas – parama prekybos vietoms įsteigti

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė teigia, kad pagrindinis šių metų akcentas – parama prekybos vietoms įsteigti ir prekybai vystyti.

„Bene geriausias trumposios maisto grandinės pavyzdys – ūkininkų turgeliai, kur susitinka maisto produktų gamintojai ir vartotojai. Remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, kad būtų užtikrinamas žemės ūkio produktų paklausos augimas, jų populiarinimas ir gamintojų įtraukimas“, – sakė ŽŪM atstovė.

Ji pridūrė, kad paraišką teikti ir paramos prašyti turi mažiausiai du partneriai, kurie yra pasiruošę gautą paramą investuoti į bendrą projekte numatytą veiklą.

Ūkininkų turgus

Gali dalyvauti ir tarpininkas

Paraiškas gali teikti ūkininkai, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara. Šiemet dar įtraukti ir privatūs juridiniai asmenys, kurie užsiima šių produktų prekyba.

Šios grandinės dalyviu gali būti ir viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse. Visų šių grupių atstovai gali tarpusavyje bendradarbiauti.

Paramos bendradarbiavimui siekiantiems ūkininkams keliama sąlyga – turėti savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį ir valdą, o privatiems juridiniams asmenims – atitikti labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus kriterijus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Ir vieni, ir kiti turi atitikti ir šiuos reikalavimus – iki paraiškos pateikimo jie turi būti veikę nepertraukiamai ne trumpiau kaip 1 metus, o jų pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ar maisto produktų perdirbimo ir rinkodaros turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Ši sąlyga privaloma ir pareiškėjui, ir partneriams.

„Grandinėje numatyta vieta ir tarpininkams, tačiau yra viena sąlyga – projekte gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas tarpininkas. Beje, perdirbėjas nelaikomas tarpininku, jeigu jis gamintojui teikia tik produkto perdirbimo paslaugą ir nedalyvauja realizavimo procese“, – pabrėžė N. Padvaiskaitė.

Kompensuoja pardavėjo atlyginimą

Paranku tai, kad pardavėjo darbo užmokesčio išlaidos gali būti kompensuojamos iš einamųjų projekto įgyvendinimo išlaidų, kuriam yra nustatytas fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis: parduotuvės pardavėjo – 3,03 Eur/ val., gatvės ar turgavietės pardavėjo – 1,78 Eur/ val.

Šių metų taisyklėse įtvirtinta dar viena naujovė – projektui įgyvendinti gali būti įdarbintas ir projekto vadovas.

Šiemet nustatytas naujas projekto priežiūros rodiklis, susijęs su prekyba, – sukurti ne mažiau kaip vieną mažmeninės prekybos vietą ir ją išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Dar vienas įsipareigojimas – įkūrus prekybos vietą reikia vykdyti prekybą ir aptarnauti ne mažiau kaip 3000 pirkėjų per metus stacionariose prekybos vietose ir 1000 pirkėjų – laikinose prekyvietėse.
„Galima prekiauti ūkyje, parduotuvėje, mobiliojoje parduotuvėje, remiamos ir internetinės parduotuvės įkūrimas ir internetinė prekyba, laikina vieta parodose, mugėse. Svarbu turėti įrodymus, kad išpildomas minėtas rodiklis“, – aiškino ŽŪM specialistė.

Ūkininkų turgus

Remiamas ir interneto svetainės sukūrimas

Numatytas paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, o 100 proc. intensyvumu finansuojamos projekto bendrosios, einamosios bendradarbiavimo, projekto įgyvendinimo išlaidos ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra.

Šių metų naujovė – remiama skatinamoji veikla, susijusi su trumposios tiekimo grandinės plėtra. Kitaip tariant, parama skiriama produkcijai populiarinti ir pardavimams skatinti – interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidos, kurioms taikomas 10,5 euro fiksuotasis mėnesinis įkainis, trumpalaikių renginių organizavimo išlaidos, pavyzdžiui, degustacijų, gamybos proceso pristatymų ir pan.

Nuleista kartelė dėl balų

Nuleista kartelė dėl privalomo mažiausio projektų atrankos balų skaičiaus – šiemet pakanka surinkti 30 balų (pernai buvo 40). Daugiau balų galima gauti, kai paraišką teikia daugiau partnerių (kai 5 ir daugiau – 20 balų, nuo 3 iki 4 – 15 balų).

Net iki 40 balų galima gauti, jeigu bus vykdomi (skirtingi) trys prekybos būdai – tiesioginis produktų pristatymas vartotojams (15 balų), pardavimai ūkiuose (10 balų), naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas (15 balų).

Balai skiriami ir siekiant paskatinti, kad grandinės dalyviai tiektų rinkai kuo įvairesnę produkciją iš skirtingų sektorių. Iki 20 balų galima gauti, jeigu numatoma įkurti prekybos vietų, pritaikytų e-kuponų sistemai.