Šiam etapui skirta 25 mln. eurų paramos lėšų, o vienam projektui didžiausia galima suma – 50 000 eurų.

Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Su nauja technika ramiau per darbymetį

Norint išlikti konkurencingam ir gyvybingam ūkiui būtina modernizuotis, diegti šiuolaikiškas technologijas ir apsirūpinti pažangia technika. Tai šventa tiesa, kurią supranta kiekvienas šiuolaikinis ūkininkas.

Minėta veiklos sritis remia investicijas ūkiams modernizuoti. Parama skiriama ir žemės ūkio produktų gamybai, ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui ir t. t.), ir perdirbimui bei tiekimui rinkai.

Avių augintojas, Lietuvos avių augintojų asociacijos tarybos narys Andrius Jasonas jau pasinaudojo veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir modernizavo savo avininkystės ūkį.

Kupiškio rajone vyras turi ekologinį ūkį, augina sufolkų veislės avis, kurių motininę bandą sudaro apie 60 avių. Avių augintojas įsigijo ūkio poreikius atitinkantį modernų traktorių. Šioms investicijoms gavo apie 20 tūkst. eurų paramos.

„Turėjome seną ir mažesnio galingumo traktorių, dabartinis leidžia sparčiau nuveikti visus ūkio darbus – pašarų ruošimo, transportavimo ir kt. Svarbu ir tai, kad per patį darbymetį daug patikimiau dirbti su nauja technika, daugiau šansų, kad ji nesuges ir nepaves. Be abejonės, nauja investicija davė teigiamą postūmį ūkyje“, – aiškino A.Jasonas.

Investicijos leidžia judėti į priekį

Pasak avių augintojo, kiekvieną investiciją reikia gerai suplanuoti, viską suskaičiuoti. Jeigu yra galimybė, dar geriau pasikonsultuoti su specialistais.

„Mes džiaugiamės, kad pasinaudojome parama, ir toliau sėkmingai plėtojame veiklą. Tokios investicijos leidžia efektyviau ūkininkauti ir judėti į priekį“, – teigė investicinės paramos gavėjas, prieš keletą metų pasinaudojęs ir KPP parama smulkiesiems ūkiams.

A.Jasonas ketina plėsti ūkį ir didinti gyvulių skaičių. Dabar sufolkų veislės avis jis realizuoja per avių augintojų kooperatyvą, parduoda veislei, taip pat prieauglio palieka veislinei bandai atnaujinti ir plėsti.

Kas gali prašyti paramos?

Paramos prašyti gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę valdą, o fiziniai – ūkininko ūkį ir valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Reikalaujama, kad iki paraiškos pateikimo pareiškėjas būtų nepertraukiamai vykdęs žemės ūkio veiklą ir iš jos gavęs pajamų ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Taip pat būtina sąlyga – pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 eurų. Tai netaikoma minėtiems žemės ūkio kooperatyvams.

Andriaus Jasono ūkis
Foto: Asmeninins albumas

Palengvina fiksuoti statybų įkainiai

Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jusienė atkreipė dėmesį, kad šiemet vėl remiamas naujos žemės ūkio technikos įsigijimas. Tad paramos gavėjai, investuojantys į žemės ūkio valdas, galės pirkti naujus traktorius, kombainus ir kt.

Paramos lėšas galima investuoti ir į naujus technologinius įrengimus, naujas statybas (su tam tikromis išimtimis), taip pat ir į senų gamybinių pastatų rekonstravimą ar kapitalinį remontą, galima įsigyti daugiamečių augalų, finansuojami ir jų sodinimo darbai bei bendrosios išlaidos.

M.Jusienė pabrėžė, kad yra nustatyti fiksuotieji statybų įkainiai dviejų išlaidų kategorijoms – pieno ūkio fermų ir plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybai. Tai palengvina paramos gavimo sąlygas.

„Nereikia vykdyti konkursų, teikti komercinių pasiūlymų išlaidų vertei pagrįsti. Ūkininkas tiesiog pritaiko nustatytą įkainį, apskaičiuoja tinkamų finansuoti išlaidų vertę, šiuo atveju statybų, ir nuo tos vertės suskaičiuojama parama“, – aiškino Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

Patogu tai, kad skiriama suma gali būti išmokėta ir sąskaitų apmokėjimo būdu. Dar vienas palengvinimas – projekto priežiūros rodikliuose neliko finansinių rodiklių, taigi priežiūros laikotarpiu nekontroliuojamos pardavimo pajamos ir pelningumas.

Privalumai kooperatyvams ir jauniems ūkininkams

Kaip ir anksčiau, gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, o augalininkystės – 40 proc.

Geri pokyčiai jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, t. y. pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), investuojantiems penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, – jiems paramos intensyvumas didinamas 20 proc. punktų.

Privalumų turi ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, įgyvendinantys kolektyvines investicijas, – jiems paramos intensyvumas prioritetiniuose sektoriuose padidinamas 20 proc. punktų.

Kokie atrankos kriterijai?

Projektų atranka vykdoma pagal 7 kriterijus, taikant 100 balų sistemą. Mažiausiai privaloma surinkti 35 balus.

25 atrankos balai suteikiami pareiškėjams, kurie įgyvendina gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ar uogininkystės sektoriaus projektus.

Tiems paraiškų teikėjams, kurie užsiima ekologine gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą, skiriama 15 atrankos balų.

10 balų gali gauti jaunieji ūkininkai, taip pat ir pareiškėjai, žemės ūkio veiklą vykdantys vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.