Iki balandžio 30 d. dar galima suskubti teikti paraiškas šiai paramai gauti. Ji skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Šių metų naujovė – patvirtinti nauji veisiamų želdinių įkainiai bei didesnė kasmetinė išmoka už įveisto miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą.

Įgyvendino tris miško veisimo projektus

„Miškininkais tapome iš reikalo“, – šypsojosi stambaus ūkio savininkė Alvytė Valuckienė, miško įveisimui gavusi apie 20 tūkst. eurų paramos.

Ūkininkė teigė, kad atgavus ir įsigijus apleistos valstybinės žemės, reikėjo kažkaip suktis. „Tuos plotus, kur dar veikia melioracija, išsivalėme ir dirbame, o ten, kur drenažas sugadintas, nieko kito neliko, kaip keisti žemės paskirtį ir sodinti mišką“, – aiškino ji.

Miško projektus kuruojanti Valuckų ūkio vadybininkė Ineta Valuckienė sakė, kad per pastaruosius metus buvo įgyvendinti trys miško veisimo projektai: vienas – Alvytės Valuckienės valdose ir du – jos sūnaus Naurio Valucko žemėje.

Vienam N. Valucko projektui buvo skirta prie 40 tūkst. eurų, o kitam – beveik dvigubai daugiau (apie 90 tūkst. eurų) paramos.

„Užsodinome nemažą plotą – apie 60 hektarų. Sodinome daugiausia juodalksnių ir beržų, dar šiek tiek eglaičių. Alvytės žemėje pasodinome daugiausia pušaičių. Gautos žemės buvo apleistos, daug krūmynų, Reikėjo sutvarkyti ir tvarkingai apsodinti mišku“, – pasakojo I.Valuckienė.

Priežiūrą patikėjo profesionalams

Pasodinti medelius – tik dalis darbo. Ne mažiau reikia paplušėti juos prižiūrint. „Tą mišką, kuris buvo pasodintas praėjusių metų pavasarį, reikia itin prižiūrėti. Ten žemė buvo labai apaugusi krūmais, reikėjo juos išrauti, išvalyti, mišką sodinome į vagas. Bet tie krūmai iš naujo želia, todėl reikia prižiūrėti, kad sodinukai nebūtų užgožti. Priežiūrą patikėjome vienai įmonei, nes tokiame dideliame plote patys to nesugebėtume padaryti. Be to, tokia priežiūra reikalauja išmanymo, tad geriau pasikliauti profesionalais“, – aiškino Valuckų ūkio atstovė.

Ji užsiminė, kad šeima jau turėjo miško sodinimo patirties. Valuckai įgyvendino projektą, kuriam buvo gauta praėjusio finansinio laikotarpio KPP parama. „Tada patys apsodinome 3 hektarų miško plotą ir patys kiekviena sodinuką prižiūrėjome: ravėjome, laistėme ir kt. Didesnio ploto taip prižiūrėti nepajėgtume“, – sakė I. Valuckienė.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta daugiau kaip 13,8 mln. paramos.

Svarbu žinoti, kad paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Verta įsidėmėti, kad tokiu būdu paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Teikti paraiškas ir prašyti paramos miškui įveisti gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Pabrėžiama, kad anksčiau pateiktose paraiškose buvo nemažai neatitikimų, todėl pareiškėjai turėtų būti atidūs pildydami paraišką, jų prašoma neužmiršti pridėti visų reikalingų dokumentų.

Skiriamos įveisimo ir priežiūros išmokos

Parama skiriama miško veisimui – mokama vienkartinė kompensacinė išmoka, ir įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui – 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka.

Be to, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Paramos neverta kreiptis, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Tam ji neskiriama.
Bet jei želdinamos greitai augančios medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama, tačiau tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos šiuo atveju neskiriamos. Šių išmokų galima prašyti savaime apaugusiam miškui prižiūrėti, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. O miško įveisimo išmoka savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje nemokama.

Kaip surinkti daugiau balų?

Atrenkant miško veisimo projektus papildomi balai suteikiami, jei miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai; visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc.; jei miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc.; jei daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių ir kt.

Papildomi balai skiriami ir tokiu atveju, jeigu pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys.

Išmokų dydžiai

Pakoreguotose veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti nauji miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai:

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka – 1 169 Eur už 1 ha, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka – 150 Eur už 1 ha.

Miško veisimo išmokų dydžiai taikomi 2019 (ir vėlesniais) metais pateiktoms paraiškoms. O įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai taikomi už 2019 (ir vėlesnius) metus mokamoms kompensacinėms išmokoms, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo ir miško įveisimo datos.