Kompensacijos mokamos pagal 2019 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

NMA ketvirtadienį pradės mokėti kompensavimo išmokas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. 39 tūkst. ūkininkų sąskaitas pasieks 4,6 mln. Eur paramos. Šios lėšos skirtos kompensuoti ūkininkams prarastas pajamas dėl 2019 m. tiesioginių išmokų paraiškoms pritaikytos finansinės drausmės. Finansinė drausmė taikoma vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu, kompensavimo suma mokama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo.

Paramos gavėjams, nepateikusiems paraiškų 2020 m., kompensacijos nėra mokamos.

Jei paramos gavėjui buvo pritaikyta sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą, finansinės drausmės kompensavimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į sumažintą dėl sankcijos išmokų sumą.