Sprendimas priimtas gavus atsakymą iš akredituotos laboratorijos, kuri atliko šių produktų kiekybinės ir kokybinės sudėties tyrimus. Konstatuota, kad į Lietuvos rinką pateiktų Tebusha 25 proc. EW, Tebuplius ir Poleci Forte sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruotų AAP sudėties, rašoma pranešime.

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 25 d. AAP Tebusha 25 proc. EW, Tebuplius ir Poleci Forte draudžiama saugoti, tiekti rinkai ir naudoti. Neregistruotiems AAP nėra taikomas išpardavimo laikotarpis. Vadovaujantis Augalų apsaugos saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nuostatomis importuotojai, platintojai, fiziniai ar juridiniai asmenys privalo šiuos AAP išimti iš rinkos ir taisyklėse nustatyta tvarka perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, sunaikinti.

Augalininkystės tarnyba primena, kad į rinką gali būti tiekiami tik Lietuvoje registruoti AAP.

Augalininkystės tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo teigimu, AAP registravimą ir vertinimą atlieka įvairių sričių kompetentingų specialistų grupė, kuri analizuoja ir vertina duomenis apie AAP ir jame esančias veikliąsias medžiagas, jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, veikliųjų medžiagų liekanas augaluose, augaliniuose produktuose, produkto veiksmingumą. Todėl tik registruoti AAP yra veiksmingi ir saugūs. „Tuo tarpu neregistruotų ar falsifikuotų produktų poveikis nėra įvertintas ir jų naudojimas gali pakenkti ne tik apdorojamiems augalams, bet ir žmonių sveikatai bei aplinkai“, – perspėja tarnybos vadovas.