Tuo tarpu produkcijos importuota už 4198 mln. eurų, o tai yra 0,6 proc. daugiau nei 2019 metais. Teigiamas prekybos balansas pernai sudarė 1843 mln. eurų ir, palyginti su 2019 metais, padidėjo net 47,5 proc.

Kaip praneša ŽŪM, pernai žemės ūkio ir maisto produktų eksportas sudarė 21,1 proc. viso šalies prekių eksporto. Palyginti su 2019 metais, jo dalis padidėjo 2,8 proc. punkto. Importas sudarė 14,5 proc. viso importo, jo dalis padidėjo 1,4 proc. punkto.

Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų praėjusiais metais buvo eksportuota už 4574 mln. eurų. Pernai, palyginti su 2019 metais, lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksportas padidėjo 553,5 mln. Eur – 13,8 proc.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, pernai buvo pagaminta žemės ūkio produkcijos už 2 790 mln. eurų (2019 m. – 2 650 mln. eurų). Žemės ūkio produkcijos vertė padidėjo 5,3 proc. Šis augimas pasiektas po spartaus žemės ūkio produkcijos vertės kilimo 2019 metais, kai, palyginti su 2018 metais, bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis augo 12,4 proc.

Augo augalininkystės produkcijos dalis bendroje žemės ūkio produkcijoje. Ji pernai pakilo iki 68 proc. (1 905 mln. eurų), o 2019 metais ši dalis sudarė 65 proc. (1 713 mln. eurų).

Gausesnis žemės ūkio augalų derlius lėmė augalininkystės produkcijos vertės padidėjimą 11,2 proc. Didelės įtakos tam turėjo grūdinių augalų (25,6 proc.) ir rapsų derliaus padidėjimas (40,4 proc.). Pernai šalies žemdirbiai nuėmė rekordiškai didelius grūdų (6,92 mln. t.) ir rapsų (0,97 mln. t.) derlius.

Gyvulininkystės produkcijos vertė mažėjo 5,5 proc. Tam įtakos turėjo 2,1 proc. sumažėjusios gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainos, iš jų labiausiai smuko paukščių (4,1 proc.), kiaulių (2,9 proc.) bei pieno (1,9 proc.) supirkimo kainos.

Gyvulininkystės produkcijos apimtis sumažėjo 0,8 proc., nes buvo išauginta mažiau paukščių (2,5 proc.) bei mažiau primelžta pieno (2 proc.).

Statistikos departamento duomenimis, pernai javų grūdų supirkta 4964 tūkst. t – 48,5 proc. daugiau, palyginti su 2019 metais. Rapsų sėklų supirkta 792 tūkst. t – 40,7 proc. daugiau.