Konservatorius Kazys Starkevičius, kuluaruose įvardinamas kaip realus pretendentas į žemės ūkio ministrus, šiuos partnerių pasiūlymus vertina nevienareikšmiškai. Kiti ūkininkai iš dalies pritaria medicininių kanapių auginimui, tačiau žymėto dyzelino atsisakymą ir žvėrelių fermų draudimą vadina klaida.

Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas daugumą Laisvės partijos pasiūlymų vertina ūkiškai: „partijų programos yra partijų programomis, o realus gyvenimas realiu gyvenimu. Pamatysime, kokie pasiūlymai bus įgyvendinti.“

Tikslas – žalesnis ūkis

„Žemės ūkis sukuria daug vertės, tačiau tai yra tokia pati verslo veikla, kaip ir visos kitos. Siūlome peržiūrėti visas lengvatas, bet dėl žymėto dyzelino (šią lengvatą siūloma panaikinti red. past.) galima diskutuoti, nors šia lengvata ir yra piktnaudžiaujama, pigesni degalai pilami į asmeninius automobilius“, – savo poziciją aiškina Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė ir grindžia kodėl tiesioginių išmokų dalinimu turi užsiimti ne tik Žemės ūkio ministerija, bet ir Aplinkos ministerija.

Politikės nuomone, žemės ūkis yra pakankamai tarši šaka ir jei jį galima padaryti „žalesniu“ kartu su Aplinkos ministerija, šia galimybe galima pasinaudoti.

„Apie žvėrelių fermų draudimą daug diskutavome ir išgirdome gyvūnų teisių specialistų argumentus bei pasirėmėme Lenkijos pavyzdžiu, kur ši veikla draudžiama. Į gyvūnus turėtume žiūrėti kitaip. Tai nėra tik žaliava ir maistas. Jie turi turėti tam tikras gerovės sąlygas ir būti mūsų ekosistemos dalimi“, – aiškina A. Armonaitė.

Aušrinė Armonaitė

Kiaulių nelies

Į Delfi klausimą, ar bus naikinamos karvių ir kiaulių fermos, kurioms ES pareigūnai ir gyvūnų gynėjai taip pat turi priekaištų (pavyzdžiui, neseniai Europos Komisija oficialiai išsakė pretenzijas Lietuvai, kad pas mus pažeidžiami kiaulių gerovės reikalavimai, nes joms karpomos uodegos), A. Armonaitė atsakė, kad tokių planų kol kas nėra.

„Žemės ūkis tai verslo šaka, kurioje sukuriamą produkciją galėsime realizuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tačiau ši veikla turi būti grįsta inovacinėmis ir išmaniosiomis technologijomis. Norėčiau, kad žemės ūkis būtų traktuojamas tiesiog kaip verslo šaka ir reikėtų daugiau lygybės prieš įstatymą su kitais verslais. Rizikų yra ir kitose verslo šakose“, – aiškina A. Armonaitė.

Ji pabrėžia ir konkretų dalyką, kurio sieks. Tai leisti perdirbti pluoštinių kanapių žaliavą, kurią dabar išvežame į kitas šalis. Planuose ir medicininių kanapių legalizavimas.

„Medicininių kanapių legalizavimas milžiniška galimybė ūkininkams, perdirbėjams, ligoniams“, – kalba Laisvės partijos lyderė.

Tačiau koalicijos partneriai ne tokie kategoriški ir neskuba darbą pradėti nuo draudimų.

„Vadinamojo žaliojo arba beakcizio dyzelino atsisakymas būtų tik paviršutinis sprendimas. Mes jau girdėjome šūkių, kad 2030 m. arsime su elektriniais traktoriais, tačiau reikia nusileisti ant žemės ir būti realistais. Tam ir yra bendroji žemės ūkio politika, kad būtų panašios konkurencijos sąlygos. Tas pats lengvatinis dyzelinas yra ir kitose ES šalyse. Jei lengvatą panaikinsime tik mes, būsime nekonkurencingi“, – kiek kitaip į degalus žemės ūkio technikai žvelgia K. Starkevičius.

Kazys Starkevičius

Abejoja dėl fermų draudimų

Politikas ne toks kategoriškas ir dėl žvėrelių fermų draudimo bei sako, kad kai kuriose Europos šalyse jos draudžiamos, tačiau Skandinavijoje išlikę. Jei nuspręstume jas uždaryti, būtų reikalingas pereinamasis laikotarpis, o mes tiesiog atiduotume rinką Rytų kaimynams, nes kailius pasaulis vis tiek naudos. Mūsų gaminamus kiekius perims kiti. Tai bus dovana.

„Mokant tiesiogines išmokas įtraukus ir Aplinkos ministeriją, mes padidinsime biurokratizmą ir dings atsakomybė. Už darbą turi būti atsakinga viena ministerija. Aš už griežtesnę ir aiškesnę politiką“, – dėlioja K. Starkevičius.

Jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas į galimybę auginti medicinines kanapes žiūri palankiai, tačiau kitus punktus vertina skeptiškai.

„Medicininės kanapės kultūra, kurią augina kiti Europos ūkininkai. Tai būtų galimybė kurti kuo didesnę vertę kiekviename hektare. Tačiau keista, kad jie įrašė sprendimą naikinti galimybę pirkti lengvatinį dyzeliną. Gal suklydo, ar nenagrinėjo kitų šalių praktikos. Tai skubotas sprendimas“, – spėlioja ūkininkas.

V. Buivydą piktina ir siūlymas drausti žvėrelių fermas. Jis sako, kad Laisvės partija jau savo pavadinimu tarsi įsipareigoja kovoti už laisvą verslą ir imtis to, kas buvo draudžiama. Pavyzdžiui, leisti auginti kanapes. Nežinia kodėl nuspręsta drausti šias fermas, nes kuriama didelė pridėtinė vertė ir praktiškai visa produkcija eksportuojama.

„Norėčiau paklausti, kuo pakeisime šias negautas pajamas. Jei bus diskusija, mes įrodysime, kad negalime būti kitokie nei ES ir žvėrelių auginimas reikalingas verslas, o žymėto dyzelino atsisakymas kenksmingas“, – viliasi V. Buivydas.

Prieš medicinines kanapes

P. Puskunigis pritaria kolegoms, kad dyzelino lengvatas galima panaikinti tada, kai jų nebebus ir kitur ES.

Petras Puskunigis

„Jei dirbsime vienodomis sąlygomis su kitais, tai ir gyvensime kaip kiti. Jei kuro kaina padidės tik mums, arba teks branginti produktus, arba mums teks trauktis ir maistą atveš kiti. Sienos atviros, žmonės rinksis pigesnį variantą“, – perspektyvą piešia ūkininkas.

Bendrovių asociacijos vadovas sako, kad dėl žvėrelių fermų naikinimo neturi konkrečios nuomonės, nes jų asociacijoje tokių ūkių nėra. Tačiau nereikia skubėti. Jei tai leidžiama veikla kitose ES šalyse, kodėl turi būti draudžiama pas mus.

„Mes stengiamės būti pirmieji ir pirmieji įgyvendiname visus reikalavimus. O fermos tai žmonių darbo vietos ir mokesčiai. Pirmiems šokti prieš traukinį neverta,“ – ūkiškai aiškina žemdirbys.

Kalbant apie kanapes, P. Puskunigis palaikytų tik leidimą perdirbti pluoštines kanapes. Auginti medicinines kanapes kai mes nesusitvarkome su alkoholizmu, lemtų tik papildomų problemų padidėjimą.

Laisvės partijos programiniai reikalavimai, liečiantys žemės ūkį.

Ateities ekonomikos DNR plano priemonėse įtraukti bioekonomikos (žemės ūkyje, maisto, miško gaminių perdirbimo ir kt.) gamintojų rėmimą ko–finansuojant investicijas į aukštos pridėtinės vertės produktų grandines, siekiant užtikrinti, kad galutiniai produktai būtų gaminami Lietuvoje.

Visiškai atsisakyti dyzelino akcizų lengvatų ūkininkams.

Užtikrinti natūralių buveinių apsaugos tolygią plėtrą, atsižvelgiant į ES žaliajame kurse įvardintus tikslus bent 30 proc. šalies teritorijų užtikrinti saugomų teritorijų statusą; tuo pačiu inicijuoti ir patvirtinti susitarimą dėl kompensacijų žemės savininkams užtikrinant veiksmingą saugomų teritorijų statusą. Užbaigti Natura 2000 tinklo steigimą.

Peržiūrėti tiesioginių išmokų ūkininkams mechanizmą, numatant, kad jos būtų skiriamos tik už aplinkosauginių ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Tiesioginių išmokų skirstymas turėtų tapti bendra Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų sritimi.

Uždrausti kailinių žvėrelių fermas.

Valstybinės žemės naudojimo klausimus perduoti spręsti savivaldybėms, įskaitant laisvos žemės administravimą, sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. Nacionalinę žemės tarnybą likviduoti.