Paramos schema buvo patvirtinta pagal kovo 19 dienos Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais balandžio ir gegužės mėnesiais. Lietuvos priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti, teigiama EK pranešime.

Pagal paramos schemą 9 mln. eurų bus išmokėti tiesioginių dotacijų forma, 50 mln. eurų – paskolų garantijų forma. Tikimasi, kad schema bus naudinga maždaug 1,3 tūkst. įmonių, veikiančių žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriuose

Subsidijos palūkanoms ir garantinėms priemokoms kompensuoti neviršija 100 tūkst. eurų vienai pirminės žemės ūkio produktų gamybos įmonei, 120 tūkst. eurų – vienai žvejybos arba akvakultūros įmonei, 800 tūkst. eurų – vienai įmonei, kuri verčiasi veikla kituose sektoriuose.

Be to, garantijos yra susijusios su investicinėmis ir apyvartinio kapitalo paskolomis.

Birželio pradžioje EK patvirtino 30,5 mln. eurų Lietuvos valstybės pagalbą nuo koronaviruso epidemijos nukentėjusiems galvijų produktų ir pieno gamintojams.

Lietuvos Vyriausybė, siekdama mažinti neigiamas koronaviruso krizės ir karantino sukeltas pasekmes, gegužės 27 dieną skyrė 174 mln. eurų paramos ūkininkams ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjams. Daugiausia lėšų pieno sektoriui – 120 mln. eurų: perdirbimo įmonėms skirta 101,5 mln. eurų, o pieno gamintojams – 18,5 mln. eurų.

Kiek anksčiau žemės ūkiui buvo skirta dar 52 mln. eurų.