Žemės ūkio ministras Andrius Palionis įsitikinęs, kad mobilios skerdyklos būtų didelė pagalba ūkininkams, ypač smulkiesiems, kurie nori tiekti į rinką savo produkciją, bet neturi galimybių įsirengti stacionarios skerdyklos savo ūkyje, rašoma pranešime.

“Stacionarios skerdyklos nuo ūkininko ūkio dažnai yra nutolusios 50 - 100 km atstumu, tad ūkininkai, norėdami tiekti savo produkciją į rinką ar naudoti ją savo reikmėms, turi pasirūpinti gyvūno transportavimu, vėliau parsivežti skerdieną išdorojimui atgal. Stacionarios skerdyklos įrengimas ūkyje nemažai kainuoja, o štai skerdykla ant ratų yra pigesnė išeitis”, - teigia ministras.

Lietuvos poreikiams užtikrinti turėtų pakakti maždaug 8 mobilių skerdyklų. Ūkininkai galėtų bendradarbiauti ir įsigyti tokią skerdyklą kartu arba teikti paslaugą ir kaimyniniams ūkiams.

„Būtina pabrėžti ir tai, kad mobilios skerdyklos labai prisideda prie gyvūnų gerovės užtikrinimo. Toks skerdimo būdas leidžia gyvūnams išvengti nereikalingo streso, kurį jie patiria vežami į skerdyklas, kentėdami skausmą galimos traumos atveju. Tai turi įtakos ir mėsos kokybei, nes ilgalaikio streso metu pasikeičia gyvūnų biocheminiai rodikliai”, – sako ministras A. Palionis.

ŽŪM duomenimis, mobili skerdykla gali kainuoti nuo 70 tūkst. iki 150 tūkst. eurų, priklausomai nuo to, ar teikiamos tik skerdimo, ar ir skerdienos apdorojimo bei fasavimo paslaugos. Kadangi šios skerdyklos nėra pigios, ŽŪM ieško būdų, kaip būtų galima padėti ūkininkams finansuoti jų įsigijimą.

Šiuo metu dalį tokios įrangos įsigijimo kainos galima finansuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

ŽŪM, pateikusi siūlymą Finansų ministerijai įtraukti mobilių skerdyklų finansavimo priemonę į rengiamą ilgalaikės ekonomikos skatinimo planą, yra įsitikinusi, kad tai taip pat prisidės prie tvarios maisto tiekimo grandinės užtikrinimo bei verslo inovacijų skatinimo.