Pateikiame jų vertinimo rezultatus, rašoma pranešime.

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

Paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, 2019-aisiais NMA buvo renkamos du kartus – nuo kovo 2 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Iš viso per šiuos du paraiškų surinkimo etapus buvo pateikta 616 paraiškų, iš kurių 13 pateikta dėl draudimo nuo sausros ir 603 paraiškos dėl draudimo nuo iššalimo.

Daugiausia paraiškų pateikė valdų turėtojai Joniškio r. savivaldybėje – 106. Kitose savivaldybėse buvo pateikta kur kas mažiau paraiškų, iš jų daugiausiai pateikė Kėdainių rajono savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė (atitinkamai 47 ir 44).

Iš viso paraiškų pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensacijoms gauti surinkta iš 36 šalies savivaldybių. Bendra paraiškose prašoma kompensacijų suma siekia 2,41 mln. Eur.

Draudimo įmokų už pasėlius dalinis kompensavimas

2019 m. aktyviai buvo teikiamos pažymos ir pagal Nacionalinės paramos priemonę „Dalinis draudimo įmokų už pasėlius kompensavimas“. Šių pažymų NMA taip pat daugiausia pateikė Joniškio rajono savivaldybės valdų savininkai – pateiktos 126 pažymos, Kėdainių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ūkininkai pateikė atitinkamai 72 ir 74 pažymas. Iš viso pagal šią priemonę buvo pateiktos 974 pažymos iš 44 savivaldybių.

Bendra pažymose prašoma dalinių draudimo įmokų už pasėlius kompensacijų suma sudaro 2,11 mln. Eur.

Visos minėtos paraiškos bei pažymos jau yra baigtos administruoti. Prašomos kompensacijos tiek pagal KPP, tiek pagal Nacionalinės paramos priemones pareiškėjams bus išmokėtos iki šių metų pabaigos.

2018 m. statistika:
pagal KPP veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, buvo pateikta 413 pažymų, jas įvertinus buvo išmokėta 1,19 mln. Eur kompensacijų.

pagal Nacionalinės paramos priemonę ,,Dalinis draudimo įmokų už pasėlių kompensavimas“ 2018-aisiais buvo pateikta 650 pažymų, jas įvertinus buvo išmokėta 1,27 mln. Eur kompensacijų.