Kol Lietuva stovi kryžkelėje ir svarsto, kuriuo keliu eiti, kitos šalys jau raško šio sektoriaus atnešamo teigiamo poveikio ekonomikai vaisius.

Didžiausią šuolį šiemet padarė JAV

Pasauliniu mastu ryškiausia pluoštinių kanapių sėkmės istorija šiemet įvyko JAV: nuo 2019 m. sausio 1 d. vadinamoji „Farm Bill“ federaliniu lygiu JAV įteisino pluoštinių kanapių verslą, išimdama pluoštinę kanapę iš narkotinių medžiagų sistemos.

Priimtas įstatymas aiškiai apibrėžė, kas yra pluoštinė kanapė, į sampratą įtraukė visas šio augalo dalis bei iš šių pluoštinių kanapių pagamintus produktus. Taip pat įteisinti visi pluoštinės kanapės perdirbimo būdai, nustačius psichoaktyvios medžiagos THC kiekį iki 0.3 proc. Naujajame įstatyme aiškiai apibrėžta, kad pluoštinės kanapės ir iš jų pagaminti produktai (pavyzdžiui, kanabidiolio produktai, dar kitaip vadinami CBD produktai) nepatenka į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą.

Po šio žingsnio sekė ir bankų reforma, leidusi pluoštinių kanapių verslui gauti visas bankines paslaugas, kas iki tol buvo sudėtinga dėl neaiškaus pluoštinių kanapių statuso federaliniu lygiu. Tai prisidėjo prie aiškesnės pluoštinių kanapių teisinės bazės, išvengiant skirtingo ir fragmentiško reguliavimo atskirų valstijų lygmeniu, o tai lėmė pluoštinių kanapių verslo suaktyvėjimą.

Europa vis dar svarsto

Europos Sąjunga (ES) dar nėra priėmusi vieningo pluoštinių kanapių gaminių ar produktų reguliavimo, todėl kiekviena ES narė sprendžia, kokiu keliu eiti, kad tai atitiktų jos politinį, socialinį, teisinį ir kultūrinį kontekstą.

Iš kaimyninių šalių, laiku įžvelgusių pluoštinės kanapės atveriamas galimybes verslui, ryškiausiais pavyzdys yra Lenkija. Mūsų kaimynė sugebėjo sukurti palankią teisinę bazę vykdyti pluoštinių kanapių verslą ir pritraukti investicijas iš užsienio. Čia leidžiama auginti ir perdirbti pluoštines kanapes kosmetikos, medicinos, tekstilės, statybų ir kitos pramonės tikslais.

Įvertinus ES Bendrojo Teismo ir kitų institucijų poziciją, aišku viena, kad produktai ar gaminiai, kurių sudėtyje THC kiekis neviršija 0.2 proc., nelaikytini narkotinėmis medžiagomis, vadinasi, jiems turėtų būti taikomas kitoks teisinis reguliavimas nei bendroji narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės sistema.

Šiais metais buvo papildyta ir „CosIng“ paieškos sistema, naudojama ES kosmetikos gaminių ingredientams vertinti, kuri tiesiogiai įtraukė kai kurių kanabinoidų bei kanapių lapų ekstrakto kaip kosmetikos ingrediento naudojimo sąlygas.

Yra tam tikros gairės ir dėl kanabinoidų bei pluoštinės kanapės naudojimo maisto gaminiuose, kurias pateikė Europos maisto saugos agentūra dėl naujo maisto kategorijų. Įvertinus tai, artimiausiu metu galime tikėtis ir daugiau diskusijų bei teisinio reguliavimo pasikeitimų dėl pluoštinių kanapių ir jų gaminių nacionaliniu bei ES lygiu.

Žinoma, bendra ES pozicija bent minimaliai turėtų padėti konsoliduoti pluoštinių kanapių produktų reguliavimą bendrijoje, kas prisidėtų prie paprastesnio ir ekonomiškesnio laisvo prekių ir paslaugų judėjimo. Tačiau kol kas ES valstybės savarankiškai priima sprendimus dėl teisinio pluoštinių kanapių gaminių rinkos reguliavimo.

Naujas reguliavimas – galimybės Lietuvos ekonomikai

Per pastaruosius metus tam tikrų pokyčių pluoštinių kanapių rinkoje įvyko ir Lietuvoje. Šalyje kaip ir visame pasaulyje pastebimas vis didesnis susidomėjimas pluoštinių kanapių verslu. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2019 m. deklaruotų pluoštinių kanapių plotai padidėjo iki 9182 ha, o tai yra beveik devynis kartus daugiau nei 2014 m., kai kanapių pasėliai užėmė tik 1069 ha ploto. Lietuvoje taip pat padidėjo ir pluoštinių kanapių augintojų skaičius – 2019 m. pluoštines kanapes augino 273 augintojai 995 laukuose.

Nors šiuo metu vis dar egzistuoja teisinis neapibrėžtumas dėl pluoštinių kanapių perdirbimo (nei vienas teisės aktas nenumato, kas yra pluoštinių kanapių gaminys bei kaip šie gaminiai yra reguliuojami), Vyriausybė jau yra iš esmės pritarusi Seimo narių siūlymams dėl Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo projekto, kuriuo siūloma pakeisti pluoštinės kanapės apibrėžimą neapribojant jos auginimo tik sėkloms ir pluoštui bei įteisinti viso augalo perdirbimą bei naudojimą.

Šiuo metu įstatymo projektas yra svarstomas Seime. Įteisinus visos pluoštinės kanapės perdirbimą bei naudojimą, būtų užtikrinta aiškesnė pluoštinių kanapių, produktų bei gaminių teisinė bazė Lietuvoje, kas neabejotinai turėtų įtakos investicijų tiek iš užsienio, tiek iš vietinių investuotojų pritraukimui į šią inovatyvią ir perspektyvią ūkio šaką.