Jis įregistravo tokį pasiūlymą Miškų įstatymo pataisoms.

„5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką yra žalingas mokestis Lietuvos miškų sektoriui, neskatina savalaikės, racionalios miškų ūkininkavimo veiklos. Apyvartiniai mokesčiai yra taikomi siekiant mažinti kenksmingą vartojimą, ūkinę veiklą. Miškų kirtimų apribojimai yra nustatomi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, priskiriant miškus vienai iš 4 miškų grupių bei numatant tikslines priemones miškotvarkos projektuose. Todėl siūloma atsisakyti apyvartinio pobūdžio mokesčio“, – sako S. Gentvilas.

Pagal jo siūlomą projektą, „bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinių miškų valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką“.