Kaip teigiama centro leidinyje „Agrorinka“, iš visų supirktų grūdų avižos sudarė 31,70 proc., kviečiai – 26,17 proc., žirniai – 18,61 proc., grikiai – 11,34 proc., pupos – 5,46 proc., miežiai – 3,09 proc., kvietrugiai – 1,82 proc., rugiai – 1,01 proc., kukurūzai – 0,72 proc.

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų pirmąjį pusmetį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, padidėjo 34 proc. Ekologiški grūdai sudarė 6,72 proc. visų supirktų iš Lietuvos augintojų grūdų.
Ekologiškų pupų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 14,78 proc. didesnė nei įprastinių pupų, kvietrugių – 30,98 proc., grikių – 35,12 proc., kviečių – 40,74 proc., avižų – 56,22 proc., rugių – 60,50 proc., miežių – 69,54 proc., žirnių – 80,69 proc., kukurūzų – 81,63 proc., o rapsų – didesnė nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos pirmąjį pusmetį per metus padidėjo 49,93 proc. ir sudarė 74,56 tūkst. t, o jų importas į Lietuvą padidėjo daugiau nei 6 kartus.

Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų avižų, kurios sudarė 39,93 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiški kviečiai sudarė 23,79 proc. ekologiškų grūdų eksporto, žirniai – 19,44 proc., pupos – 5,71 proc., grikiai – 4,44 proc., kvietrugiai – 3,09 proc., rugiai – 2,22 proc., miežiai – 1,29 proc.

Tuo pačiu laikotarpiu šiemet buvo perdirbta 2 tūkst. t ekologiškų grūdų. 2017 m. birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 3,28 tūkst. t, 2018 m. – 19,45 tūkst. t, o 2019 m. – 21,58 tūkst. t.

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis ir kaina pirmąjį pusmetį, palyginti su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo. Šių metų pirmą pusmetį iš Lietuvos pieno gamintojų buvo supirkta 17,6 tūkst. t ekologiško pieno. Tai yra 20,41 proc. daugiau nei 2018 m. Jis sudarė 2,74 proc. viso supirkto žalio natūralaus riebumo pieno Lietuvoje.

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina analizuojamu laiko-tarpiu buvo 23,79 proc. didesnė nei įprastinio pieno ir sudarė 359,54 Eur/t. Per metus ekologiško pieno supirkimo kaina padidėjo 2,53 proc.