Planuojama, kad daugiau bus išmokama už žuvusius veislinius gyvūnus. Taip pat, jei, pavyzdžiui, plėšrūnas papjovė ėringą avį, ūkininkas gaus išmoką kaip už du gyvūnus. Esminis pakeitimas – žuvusių augintinių nebereikės vežti į Rietavą, kur veikia vienintelė šalyje utilizavimo įmonė.

Iki šiol tik utilizavęs ir gavęs tai patvirtinančią pažymą ūkininkas galėjo kreiptis kompensacijos. Nuo šiol užteks vietinio veterinaro pažymos.

Kol kas laukiama, kad šioms pataisoms pritartų ir Aplinkos ministerija. Tikimasi, kad pakeitimai įsigalios kitą savaitę.

„Tendencija tokia, kad šiam medžioklės sezonui vilkų medžioklės kvotų bus tiek pat, kiek ir pernai – 60. Tačiau jei žvėrys užpuls naminius gyvūnus, tame rajone kvota bus didinama. Mus spaudžia ūkininkai, kurie patiria gana didelius nuostolius“, – sako žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Kol kas nėra net aiški statistika, kiek žalos padaro vilkai. Žmonės nesikreipia, jei gyvūnas tik sužalojimas (už tai nebūdavo kompensuojama). Jei žūdavo ne banda, o tarkim, viena avis, jos paprasčiausiai neapsimokėdavo vežti iki Rietavo ir ten utilizuoti.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis per 2015 metus Lietuvoje laukiniai gyvūnai papjovė 1323 ūkinius gyvūnus, 2016 m. – 1453, 2017 m. – 1845

Tačiau pačių išmokų didinti neplanuojama. Kiek tiksliai pas mus yra vilkų nežinoma. Aplinkos ministerija sako, kad 240–300 ir šis skaičius nekinta daugelį metų. Medžiotojai skaičiuoja apie 500 pilkųjų ir sako, kad jų Lietuvoje tiek pat, kiek ir Vokietijoje.