Gera žinia – šiais metais piktnaudžiautojų nenustatyta.

Herbicidai, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, skirti piktžolėms naikinti pūdymuose, apleistuose dirvonuose, laukuose nuėmus derlių, įvairiuose ne žemės ūkio paskirties plotuose, rašoma Valstybinė augalininkystės tarnybos pranešime. Pažymėtina, kad šie herbicidai naikina viską – tiek piktžoles, tiek kultūrinius augalus.

Bręstantys javai gali būti apdorojami glifosato turinčiais herbicidais tik siekiant juose išnaikinti piktžoles ir ne vėliau kaip iki pjūties likus 10–14 dienų. Tačiau kartais grūdinių kultūrų augintojai, norėdami prieš derliaus nuėmimą paspartinti grūdų brandą, paankstinti pjūtį ir sumažinti grūdų džiovinimo išlaidas, šiais augalų apsaugos produktais apdoroja ir nepiktžolėtus pasėlius.

Valstybinė augalininkystės tarnyba, nuo liepos mėnesio pradžios intensyviai stebinti grūdinių pasėlių laukus, ypatingą dėmesį kreipia į tai, prieš kiek laiko iki nuimant derlių buvo naudoti glifosato turintys herbicidai. Tarnybos specialistai, vykdami į patikrinimus, stebi, ar grūdinių ir ankštinių augalų pasėlių laukuose nematyti purkštuvų, transporto vėžėse nugulusių augalų ir kt.

Per liepos mėnesį buvo surengta 360 išvykų, kurių metu apvažiuotos 1575 seniūnijos. Kai kuriose seniūnijose Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai stebėjimus atliko po kelis kartus.

Įvairiuose Lietuvos regionuose iki šiol nustatytas 21 atvejis, kai laukuose pasėliai buvo purškiami augalų apsaugos produktais, turinčiais glifosato. Daugiausia tokių laukų rasta Šiaulių regione. Tačiau Lietuvoje šiais metais nenustatyta nei vieno atvejo, kad grūdai būtų nukulti nepasibaigus nustatytam laikotarpiui iki derliaus nuėmimo.

Valstybinė augalininkystės tarnyba stebėjimus dėl glifosato turinčių augalų apsaugos produktų naudojimo planuoja tęsti iki vėlyvo rudens, nes laukia ir grikių derlius.