Praėjusios savaitės ketvirtadienio naktį, maždaug apie pusę dešimtos, plėšrūnas buvo pastebėtas Santai Babikaitei priklausančiame avių ūkyje Nemajūnų kaime. Deja, per vėlai – jis jau buvo suspėjęs papjauti 3 avis ir 3 ėriukus, dar dvi avys buvo sunkiai sužalotos ir vėliau nugaišo.

Plėšrūnas buvo kaip reta įžūlus ir drąsus – grobio ieškoti jis išsiruošė gerai nesutemus, be to, kai ūkyje dar buvo žmonių. Jį matė ir pati ūkio savininkė S. Babikaitė, ir dar keletas darbininkų. Nors avių banda buvo aptverta tinklo tvora, vilkui ji pasirodė lengvai įveikiama. Nei Giraitės būrelio medžiotojams, kuriems priklauso ši teritorija, nei rajono aplinkosaugininkams toks vilko pasirodymas kaime, kuris yra visai netoli Lazdijų miesto, nebuvo staigmena, jie sakė, jog vilką Giraitės miške jie yra pastebėję jau anksčiau. Plėšrūnas galėjo atklysti ir iš netoliese esančio Kalniškės miško. Ūkininkė S. Babikaitė kreipėsi į rajono savivaldybę, prašydama įvertinti jai padarytą žalą ir apskaičiuoti nuostolius.

Lėšos žalai atlyginti kaip ir kasmet bus skirtos iš rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Numatyta, kad vilkų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 dienas nuo tos dienos, kai seniūnija gavo žalą patyrusio gyventojo prašymą. Žala nustatoma įvertinant vilkų papjauto ar sužaloto ūkinio gyvūno rūšį, svorį ir gyvojo svorio praėjusio mėnesio vidutinę rinkos kainą. Papjautų ar sužalotų gyvūnų nuostolius apskaičiuoja rajono savivaldybės administracijos sudaryta ir patvirtinta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija.

Pernai dėl vilkų nukentėjo keliolika rajono gyventojų, auginančių avis. Kai kuriuose ūkiuose vilkai yra papjovę dešimtis avių.